1
2
3
4
5
Haber resmi
Türkiye’de İnsani Gelişmişlik İller Arasında Nasıl Farklılaşıyor? : 81 İl İçin İnsani Gelişmişlik Endeksi

Değerlendirme Notu / Esra Özpınar & Emre Koyuncu   07/07/2016 -   "Kalkınma, ekonomik açıdan büyümenin yanı sıra söz konusu olan yerin refah seviyesi ve yaşam kalitesi ile de ilişkilidir. Eğitim, sağlık, iş imkânları, gelir, çevresel etmenler, vb. bileşenlerin kalkınma üzerinde etkisi bulunmaktadır. Bu yüzden, bir yerin gelişmişliği tartışılırken sadece ekonomik büyüme üzerinden ilerlemek yeterli olmamaktadır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı bu anlamda ülkelerin gelişmişlik seviyelerini ölçmek üzere bir araç geliştirmiştir. İnsani Gelişme Endeksi (İGE), kalkınmayı ölçmek üzere her biri alt endeks olarak ölçülen ü [Devamı]

Haber resmi
Brexit'in AB Üzerindeki Etkileri: İlk Tahminler

Değerlendirme Notu / Nilgün Arısan Eralp 06/07/2016 - "Her ne kadar, Birleşik Krallık (BK) Başbakanı David Cameron daha 2013 yılının başında, bir sonraki seçimleri kazandığı takdirde ülkesinin AB üyeliği konusunda bir referandum yapacağını söylemiş olsa da, 23 Haziran 2016 tarihinde yapılan referandumun sonucunun  AB’den çıkma yönünde olması  karşısında, hem kendisinin hem de AB’nin   bir şok geçirdiğini söylemek yanlış olmaz. Cameron’ın amaçladığı AB’den çıkmak yerine seçimleri kazanabilmek amacıyla,   AB konusunda görüş ayrılıkları yaşayan Muhafazakar Parti’yi birleştirebilmek,  güçlenmeye başlayan milliye [Devamı]

Haber resmi
Kent Merkezlerinin Cazibesini Artırmak İçin Semt İşletmeleri Arası Bir Yönetim Modeli Geliştirilebilir mi

Politika Notu / Emre Koyuncu & Onuralp Aydın   06/07/2016 -   "Kent merkezleri toplumun her kesimini bir araya getiren ve kaynaştıran, ekonomik aktivitenin yoğunlaştığı ve yüzyıllar içinde oluşan kültürel mirası sergileyen cazibe merkezleridir. Ancak kent merkezleri bu cazibelerini koruyamamaktadır. Kentler kontrolsüz bir şekilde yayılmakta, kent merkezlerini oluşturan yerleşimlerde nüfus azalmaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir’in 2009-2014 yılları arasındaki nüfus değişimi kent merkezi olarak niteleyebileceğimiz ilçe veya mahalle gruplarının nüfusunun il genelindeki atışa rağmen azaldığını göstermektedir. (bk. şe [Devamı]

Haber resmi
Perakende Güveni Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre Azaldı

Haziran ayında -8,8 puan değerini alan TEPE, bir önceki aya göre 0,1 puan artarken, geçen yılın aynı dönemine göre 5,7 puan azaldı. 04/07/2016 - TEPE değeri, haziran ayında mayıs ayına benzer şekilde gerçekleşti. Geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve işlerin geçen yıla göre durumu göstergeleri hem Haziran 2015’e hem de Mayıs 2016’ya göre azalırken, önümüzdeki 3 ayda satış beklentisi arttı. Türkiye, geçen yıla göre AB-28’den ve Euro Bölgesi’nden daha kötü performans sergiledi. Perakende güveni geçen yılın aynı dönemine göre azaldı: Haziran ayında -8,8 puan değerini alan TEPE, bir önceki aya göre 0,1 puan artarken, geçen yılın aynı dönemine göre 5,7 puan azaldı. TEPE değerinin geçen yıla göre düşmesin [Devamı]

Haber resmi
33. Fasıl Bağlamında AB Mali Yönetim Reformları ve Türkiye’nin Uyumu

Değerlendirme Notu / Emin Dedeoğlu 01/07/2016 - "AB ülkeleri 1992 yılında Maastricht’te Ekonomik ve Parasal Birliği (Economic and Monetary Union-EMU) oluşturma kararı aldılar. Bundan 5 yıl sonra 1997 yılında, maliye politikalarını nasıl koordine edeceklerini, hangi kurallara nasıl uyacaklarını “İstikrar ve Büyüme Anlaşması- Stability and Growth Pact (SGP) ve düzenleyici ikincil mevzuat ile belirlediler.  Buna göre hiçbir üyenin kamu borcu ve bütçe açığı, sırasıyla  GYİSH’lerinin %60’ını  ve %3’ünü geçmeyecekti. İkincil mevzuat ile bu hedeflerin izlenmesine (preventive arm) ve eğer hedefler aşılırsa nasıl [Devamı]

logo tobb logo tobbetu

Yüksek Yargının Yeniden Yapılandırılması TEPAV’da Tartışıldı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Artuk Ardıçoğlu’nun konuşmacı olduğu toplantıda, Yargıtay ve Danıştay’ın yeniden yapılandırılmasıyla ilgili kanun tasarısı değerlendirildi.
haber resmi 29/06/2016

ANKARA- TEPAV Hukuk Çalışmaları Merkezi, 29 Haziran Çarşamba günü “Yüksek Yargının Yeniden Yapılandırılması: Güncel Tartışmalar” başlıklı bir toplantı gerçekleştirdi. TEPAV’da düzenlenen toplantıya, hukukçular, akademisyenler, bazı yüksek yargı üye [Devamı]
Yüksek Yargı, Hukuk, TEPAV Hukuk Çalışmaları Merkezi,

TEPAV’da Kayyum Müessesesine İlişkin Güncel Sorunlar Tartışıldı Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Devrim Güngör’ün konuşmacı olduğu toplantıda, ilgili mevzuat çerçevesinde, kayyum müessesine ilişkin düzenlemeler ve buna bağlı olarak uygulamadan kaynaklanan sorunlar ele alındı.  
haber resmi 24/06/2016

  ANKARA- TEPAV Hukuk Çalışmaları Merkezi’nin düzenlediği “ Türk Hukukunda Kayyum Müessesesine İlişkin Güncel Sorunlar” konulu toplantı, 24 Haziran Cuma günü TEPAV’da gerçekleştirildi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. De [Devamı]
Hukuk, TEPAV Hukuk Çalışmaları Merkezi, Kayyum,

KOBİ’lerin sıkıntısı istihdam performanslarına yansıdı KOBİ’lerin istihdam artışındaki payı yüzde 67’den yüzde 40’a indi
haber resmi 21/06/2016

ANKARA- İstihdam performansları KOBİ’lerin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini gösteriyor. KOBİ istihdamındaki artışın toplam istihdam içindeki payı bir yıl içinde 28 puan azalarak yüzde 40 düzeyine geriledi. Bu gelişme toplam ücretli istihdam artışın [Devamı]

Tüm Haberler »