logo tobb logo tobbetu

Türkiye'de Bilirkişilik Sorunlar ve Çözüm Önerileri Tartışma Metni / TEPAV Hukuk Çalışmaları Merkezi
Haber resmi
08/02/2016 - Okunma sayısı: 847

Yıllar içinde ve özellikle son zamanlarda, bazı düzeltmeler yapılmış olsa da, bilirkişilik kurumu ve uygulaması, Türkiye'de yargı sisteminin en sorunlu alanlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle yargı kararlarının kalitesi ve yargıya güvenin tesis edilmesi açısından büyük önem taşıyan bu kurumun, yapılan eleştiriler ve karşılaştırmalı örnekler ışığında yeniden ve kapsamlı bir biçimde ele alınıp düzenlenmesi acil bir ihtiyaçtır.

Bu değerlendirme metninde, öncelikle Türkiye'de bilirkişilik kurumundan kaynaklanan sorunlar tespit edilecek, ardından Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan “Bilirkişi Kanun Taslağı” değerlendirilecek ve alternatif çözüm önerileri tartışmaya açılacaktır.

Etiketler:

« Tüm Haberler