logo tobb logo tobbetu

"Türk Hukukunda Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri" Toplantısı... Ankara Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Rifat Erten’in konuşmacı olduğu toplantıda, tahkime ilişkin hukuki çerçeve ve tahkim uygulamalarına ilişkin konular ele alındı.
Haber resmi
25/03/2016 - Okunma sayısı: 1186

ANKARA - “Türk Hukukunda Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu toplantı 25 Mart Cuma günü TEPAV’da gerçekleştirildi.

TEPAV Hukuk Çalışmaları Merkezi’nin düzenlediği toplantıda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rifat Erten konuştu.  Erten konuşmasında, Türkiye’de tahkim kurumunun tarihsel gelişimi ve kaynakları hakkında bilgi verdikten sonra, örnek bir olay üzerinden tahkim yargılaması sırasında ortaya çıkan sorunları değerlendirdi. Sorunları, “taraflar, hakemler, mahkemeler ve mevzuat” açısından dört başlık altında inceleyen Erten, konuya ilişkin bazı çözüm önerileri de sundu.

Erten’in, tahkim uygulamasındaki sorunlara ilişkin tespitleri şöyle:

- Taraflar açısından:

Tahkime ilişkin bilgi eksikliği ve algı yanlışlığı, uzlaşma kültürünün olmaması, süreci uzatmaktan kaçınılmaması, kamu kurumları açısından denetim endişesinin bulunması, her durumda mahkemeye başvurularak sürecin mahkeme tarafından sonlandırılması yönündeki anlayışın yaygınlığı, hakem seçiminde dikkat ve özenin gösterilmemesi.

- Hakemler açısından:

Hakem kurulu üyelerinin tamamının hukukçulardan seçilmesi, dosyaya yeterli zaman ayrılmaması, hakemlerin iş yükünün yoğun olması, hakem sekreterinin ve bilirkişi raporunun işlevine ilişkin anlayıştaki yanlışlıklar, hakemlerin tarafsızlığı ve bağımsızlığı meselesi.

- Mahkemeler açısından:

Mahkemelerin iş yükünün fazla olması, bu nedenle uzman mahkemelerin belirlenmesi.

- Mevzuat açısından:

İptal davasının sonuçları açısından düzenleme yapılması, bu bağlamda hakem kurulunun kararı vermesiyle görevinin sona ermesi hususunda, basit bazı eksiklikler için istisna getirilmesi.

 

Çok sayıda, kamu kurumu temsilcisi, yüksek yargı mensubu, öğretim üyesi ve hukukçunun katıldığı toplantıda, sunumun ardından soru cevap bölümüne geçildi. Katılımcıların, Türk hukukunda tahkime ilişkin değerlendirmelerinin ve önerilerinin paylaşılması ile oturum tamamlandı.

Etiketler:

« Tüm Haberler