logo tobb logo tobbetu

Kaliteli Sunulması Zorunlu Olan Bir Hizmet: İtfaiye Değerlendirme Notu / Asmin Kavas Urul
Haber resmi
28/09/2017 - Okunma sayısı: 4043

 

Üretim ve bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişim, eğitim ve refah düzeyinin artması, özel sektördeki mal veya hizmetin niteliğini yükseltmeye yönelik uygulamalar, toplumlarda daha nitelikli bir kamu hizmeti isteğini ve beklentisini güçlendirmiştir. Bu durum kamu örgütlerinin kaliteli hizmet sunabilmek için yapılarını ve hizmet sunma yöntemlerini değiştirmesine ve geliştirmesine neden olmuştur. Artık yeni dönemde nitelikli bir hizmet sunabilmek için yönetişim, hizmette yerellik, kamu hizmet standartlarının belirlenmesi, e-devlet gibi uygulamalar ön plana çıkmaya başlamıştır.

Toplum ve devlet anlayışının değişimiyle birlikte kamu hizmet sunumunda yaşanan dönüşüm, “genel ekonomik yarar hizmetleri”, “evrensel hizmetler”, “kamusal yarar hizmetleri” gibi bir takım yeni terimlerin de kamu hizmeti ve hizmet sunum literatürüne girmesine sebep olmuştur. Bunlar içerisinde özellikle evrensel hizmetler ön plana çıkmaktadır. Evrensel hizmetler kamu hizmetlerinin alt kümesini oluşturmaktadır. Bu hizmetler temel hak ve hürriyetlerin korunması, vatandaşların yaşam kalitesi ve refah seviyelerinin yükseltilmesi, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması amacıyla, tüm vatandaşların düzenli ve sürekli olarak erişiminin sağlanması gereken hizmetlerdir. Bireyin gündelik yaşamı için vazgeçilmez niteliği nedeniyle bu hizmetler özellikle, acil durum hizmetleri, internet hizmetleri, yolcu taşıma hizmetleri ve emniyete ilişkin temel haberleşme gibi hizmetleri kapsamaktadır.

Evrensel bir nitelik taşıyan acil durum hizmetlerinin insan yaşamının güvenliği sağlamak amacıyla, hataya yer vermeyecek şekilde yüksek bir kalitede sunulması gerekir. Bunu çalışma kapsamında gerek önleyici gerekse de müdahale edici yönleriyle insan yaşamını yakından etkileyen acil hizmetlerden olan itfaiye gibi evrensel ve somut bir hizmet alanı üzerinden itfaiyecilik haftasında olduğumuz bu özel günde tartışalım. İtfaiyenin önemine ve gelişimine kısaca değinip, bu hizmetin yüksek bir kalitede nasıl sunulması gerektiğine ve örgütlenme, koordinasyon, planlama, standardizasyon ve gönüllülük meseleleri üzerinden uygulamaya nasıl yansıdığına yeni kamu yönetimi anlayışı ve hizmet sunum ilkelerini de göz önünde bulundurarak cevap aramaya çalışalım.

Değerlendirme notunun devamı için tıklayınız.

Etiketler:

« Tüm Haberler