logo tobb logo tobbetu

Mütevelli Heyeti

 

M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU

Güven SAK

Cemil ÇİÇEK

Faik YAVUZ

Halim METE

Ender YORGANCILAR

Fahrettin AKYIL

Şahin BİLGİÇ

İbrahim BURKAY

İbrahim ÇAĞLAR

Hasan ERSEL

Cengiz GÜNAY

Nurettin GÜRGÜR

Nail KALEMCİ

Bülent KARAKUŞ

Ali KOPUZ

Memiş KÜTÜKÇÜ

Salih Zeki MURZİOĞLU

Fatih ÖZATAY

Selçuk ÖZTÜRK

İlhan PARSEKER

Yahya TOPLU

Özcan TÜLÜMEN

Hakan ÜLKEN

İbrahim YAMAK