Yeni Raporlar & Yayınlar

TEPAV Çalışma Metinleri 1: Kafkasya'da Ekonomik Dönüşüm ve Kalkınma
Erol Taymaz

TEPAV, 2011

Kadın Çalışmalarında Sosyal Etki Analizi: Amasya'da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi
Ülker Şener

TEPAV, 2011

World Development Report 2012: Gender Equality and Development

By the World Bank, 2011

Africa Development Indicators 2011

By The World Bank, 2011

Managing Openness: Trade and Outward-Oriented Growth after the Crisis
Edited by Mona Haddad, Ben Shepherd

By the World Bank, 2011

Special Economic Zones: Progress, Emerging Challenges, and Future Directions
Edited by Thomas Farole, Gokhan Akinci

By the World Bank, 2011

Igniting Innovation: Rethinking the Role of Government in Emerging Europe and Central Asia
Itzhak Goldberg, John Gabriel Goddard, Smita Kuriakose, Jean-Louis Racine

By the World Bank, 2011

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE'DEN HABERLER...

Dünya Bankası Kalkınma Raporu: "Cinsiyet Eşitliği, Akıllı Ekonomi İçin de Önemli"

21 Eylül 2011 - WASHINGTON

Dünya Bankası tarafından yayımlanan yeni bir rapor, kendi içinde zaten önemli bir konu olan "cinsiyet eşitliği"nin akıllı ekonomi açısından da önem arz eden bir husus olduğunu ortaya koydu. "Dünya Kalkınma Raporu 2012: Cinsiyet Eşitliği ve Kalkınma", cinsiyet eşitsizliğinin azaltılması doğrultusunda atılan büyük adımları ayrıntılı olarak sunmakla birlikte, birçok alanda eşitsizliklerin hâlâ mevcut olduğunu gösterdi.

En kötü eşitsizliğin, gelişmekte olan ülkelerde erkeklere kıyasla kız çocuklarının ve kadınların ölüm oranında görüldüğünün altını çizen rapora göre; düşük ve orta gelirli ülkelerde her yıl milyonlarca kız çocuğu ve kadın erkek çocuklarının tercih edilmesi sebebiyle veya erken çocukluk ile doğurganlık çağlarında çeşitli nedenlerle yaşamını yitiriyor.

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Dünya Bankası Grubu Başkanı Robert B. Zoellick, Önümüzdeki dönem cinsiyet eşitliği çalışmalarını daha fazla ön plana çıkaracaklarını belirterek şöyle konuştu:

"Son beş yıl içerisinde, Dünya Bankası Grubu kızların eğitimini, kadınların sağlığını ve kadınların krediye, araziye, tarımsal hizmetlere, istihdama ve altyapıya erişimini desteklemek için 65 milyar dolarlık bir kaynak sağlamıştır. Bu önemli bir çalışmadır, ancak yaptığımız şeyler için yeterli veya yeterince merkezi olmamıştır."

İlgili habere ulaşmak için tıklayınız.

Dünya Bankası-Türkiye Ortaklığındaki Son Durum...

Eylül 2011 - ANKARA

"Dünya Bankası - Türkiye Ortaklığı: Ülke Programının Görünümü" isimli rapor yayımlandı. "Büyüme ve ekonomik yönetim", "Avrupa Birliği ile uyum", "finansal sektör", rekabetçilik ve özel sektörün geliştirilmesi", "işgücü piyasaları", "yoksulluk ve sosyal koruma", "eğitim, sağlık, enerji ve iklim değişikliği", "çevresel yönetim ve belediye hizmetleri" ile "afet önleme" başlıklarında ki gelişmelere ve kırılganlıklara değinen raporda Dünya Bankası'nın bu alanlarda yaptığı katkılar da özetlendi. Raporda ayrıca, Dünya Bankası'nın Türkiye'de aktif olarak uygulamakta olduğu projeler hakkında özet bilgilerle mevcut duruma da yer verildi.

Rapora göre; Türkiye'nin Dünya Bankası finansmanlı aktif yatırım projeleri portföyü, Haziran 2011 itibariyle toplam net taahhüdü 5,422 milyar ABD dolarını bulan 16 projeyi içeriyor. Bu yatırım portföyü; finansal ve özel sektör geliştirme (yüzde 39), kentsel gelişim (yüzde 29), enerji sektörü (yüzde 24), ulaştırma (yüzde 3) ve sağlık ile eğitimi (yüzde 3) destekleyen projelerden oluşuyor.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.

Proje çıktılarını ve faydalanıcılarının yorumlarını okumak için tıklayınız.

Dünya Bankası Grubu Başkanı Zoellick, Türkiye'yi Ziyaret Etti

23 Temmuz 2011 - ANKARA

Dünya Bankası Grubu Başkanı Robert B. Zoellick, 19-22 Temmuz 2011 tarihleri arasında Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Zoellick, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile biraraya geldi.

Temasları kapsamında Türkiye'ye ilişkin "Kişi başına düşen geliri 10 yıl önceki seviyenin üç katına çıkan Türkiye, bir kalkınma başarısı örneğidir. Türkiye, genç nüfusu, büyüyen ekonomisi ve coğrafi konumu sayesinde bölgede ve dünyada önemli ve giderek büyüyen bir rol oynayabilir" değerlendirmesinde bulunan Robert B. Zoellick, büyüme konusunda Hükümet'in belirleyeceği "Orta Vadeli Program"ın önemini vurguladı.

2012-2015 dönemini kapsayan yeni ortaklık stratejisi çerçevesinde Türkiye'nin reformlarını desteklemeyi sürdüreceklerini kaydeden Zoellick, şu anda da destekledikleri alanlar arasında ise "çığır açan" yeni Ticaret Kanunu'nun uygulaması ve yakında yayınlanacak olan Ulusal İstihdam Stratejisi ile erken çocukluk gelişimi, kaliteli eğitim, işgücüne beceri kazandırılması ve enerji güvenliği ile verimliliğine yapılan yatırımların arttırılmasını saydı.

Dünya Bankası Grubu Başkanı, ziyareti çerçevesinde Türkiye'nin özel sektöre yönelik ilk Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı'nı başlatırken, İstanbul Deprem Riskini Azaltma Projesi kapsamında İstanbul İl Özel İdaresi'ne saha ziyaretinde de bulundu. Zoellick'e, Türkiye'deki temasları çerçevesinde Avrupa ve Orta Asya bölgesinden sorumlu Başkan Yardımcısı Philippe Le Houérou ve Türkiye'den sorumlu İcra Direktörü Konstantin Huber eşlik etti.

İlgili habere ulaşmak için tıklayınız.


TEPAV'DAN HABERLER...

Kriz Sonrası Dış Ticarette Gündem: Güney - Güney Ticareti

19 Eylül 2011 - ANKARA

TEPAV'da düzenlenen bir toplantıyla Dünya Bankası (DB)'nın "Dışa Açıklığı Yönetmek: Kriz Sonrasında Ticaret ve Dışa Açık Büyüme" isimli raporu ele alındı. Raporun öne çıkan başlıklarından biri kriz sonrası güney - güney ticaretinin (gelişmekte olan ülkeler arasındaki ticaret) artan önemi oldu.

TEPAV'da 19 Eylül 2011 Pazartesi günü düzenlenen toplantının açılışında konuşan Prof. Dr. Sak, Türkiye'nin, Gümrük Birliği süreciyle birlikte son 10 yılda ihraç ettiği ürünlerin teknoloji içeriğini önemli biçimde geliştirdiğine işaret etti. Krizle birlikte ise Avrupa pazarında yaşanan olumsuz gelişmeler sonucu yeni pazarlarda daha düşük teknolojili mallara yönelindiğine değinen Sak, mevcut durumun devam etmesinin Türkiye'nin ihracat yapısındaki gelişme açısından olumsuz etkisine işaret etti. Sak'ın konuşmasının ardından Ben Shepherd ile birlikte hazırladığı raporun ana mesajlarını katılımcılarla paylaşan Dünya Bankası Dış Ticaret Grup Direktörü Mona Haddad, yaşanan süreçte mali krize ve büyük ticari çöküşe rağmen birçok ülkenin büyüme ve kalkınma için dışa açıklığa bağlı kaldığını ancak kalkınma için dışa açıklığın yönetilebilmesinin de önem taşıdığını söyledi. Haddad, konuşmasında orta vadede yeni bir ihracata dayalı büyüme stratejisinin ortaya çıkacağını ve büyük ihtimalle güney-güney ticaretinin burada önemli rol oynayacağını ifade etti. Bu konuda bir potansiyelden bahseden Mona Haddad, bu tür ticareti daha çok serbestleştirmeye odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Haberin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Perakendede Toparlanma Sınırlı

4 Ekim 2011 - ANKARA

Ağustos'ta olduğu gibi TEPE, Eylül'de de sıfırın altında kaldı. Bir önceki aya göre sınırlı bir toparlanma gözlenen TEPE'de, geçen yıla göre gerileme oldu. Türkiye ile AB arasındaki fark ilk kez TEPE lehine bu kadar açıldı.

Ekim 2010'dan bu yana ilk kez Ağustos'ta negatif değer alan TEPE, Eylül 2011'de de sıfırın altında kalarak 1,3 değerini aldı. TEPE bir önceki aya göre 0,9 puan yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre ise 1,2 puan düştü.

Önümüzdeki 3 aya ilişkin beklentilerin denge değeri, Eylül 2011'de 5,5 oldu. Eylül 2011'de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 46,3'ü önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, işlerinde kötüleşme bekleyenlerin oranı yüzde 22,1 düzeyinde oldu. Beklentilerde Eylül 2010'a göre 5,6 puanlık, Ağustos 2011'e göre ise 0,9 puanlık bir artış oldu.

Haberin devamı için tıklayınız.

Türkiye ile Ermenistan Arasındaki Taşımacılık Sorunları Ele Alındı

28 Eylül 2011 - ANKARA

TEPAV'da 27 Eylül 2011 Salı günü Türkiye ile Ermenistan arasındaki ticaretin kolaylaştırılması amacıyla taşımacılık ve ulaştırma sektörünün sorunlarının ele alındığı bir çalıştay gerçekleştirildi.

TEPAV'ın Ermenistan Sanayici ve İşadamları Birliği (UMBA)'yle düzenlediği çalıştayda, iki ülke arasında yaşanan taşımacılık sorunlarının, düşük hacimli de olsa ortak bir ticaret hacminin bulunması ve coğrafi yakınlığın etkisiyle sektörü oldukça olumsuz etkilediği üzerinde duruldu. Yaşanan sorunun diplomatik ilişkilerin noksanlığı nedeniyle Türkiye ile Ermenistan arasında taşımacılık alanında bir ikili anlaşmanın bulunmamasından kaynaklandığı belirtilerek, sorunun çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, taşımacılık ve ulaştırma alanında yaşanan sorunların iki ülke arasındaki turizmi etkilediği de konuşuldu.

Haberin devamı için tıklayınız.

İngiliz İş Heyeti, Türkiye Ekonomisi Hakkında TEPAV'da Bilgi Aldı

27 Eylül 2011 - ANKARA

Birleşik Krallık Kabinesi Bakanlarından Vince Cable'ın Türkiye ziyareti kapsamında beraberinde bulunan iş heyetine,26 Eylül 2011 Pazartesi günü TEPAV'da bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Rolls-Royce, Diageo ve The City UK gibi öne çıkan İngiliz işletme ve kuruluşlarından yetkililere, TEPAV Direktörü Güven Sak ile IMF Türkiye Temsilcisi Mark Lewis tarafından Türkiye ekonomisine ilişkin sunum yapıldı.

TEPAV Direktörü Sak, heyete yaptığı sunumda, Türkiye ekonomisinde 1980 reformlarının ardından ve Avrupa Birliği (AB) ilişkileri çerçevesinde oluşan resim hakkında bilgi verdi. Sak, Türkiye'nin imalat sektörü açısından bölgedeki büyüklüğüne ve "yıldız sektörler" yerine tüm sektörlerden "yıldız şirketler"in bulunduğu pazar yapısına işaret etti. Bu çerçevede TEPAV'ın koordinatörlüğünde yürütülen "Türkiye 25 Projesi"ne değinen Sak, proje kapsamında ülkenin pek çok yerinden ve çok çeşitli sektörlerden 2008-2010 dönemi önemli büyüme performansları göstermiş şirketlerin belirlendiğinden bahsetti. Ekonomide 2008 yılından bu yana yaşanan son gelişmelerin üzerinde de duran Güven Sak, 2008 ile 2011 yıllarının bir karşılaştırmasını yaparken cari açık ve verimlilik gibi konulardaki sorunlu alanlara işaret ederek gelinen noktanın daha tehlikeli olabileceğini belirtti. Döviz kurundaki gelişmelerin ise şirket birleşmeleri ve satın almalar konusunda fırsat sunduğuna dikkat çeken Sak, iki ülke arasındaki bağların artırılmasının süreçte anahtar rolü olacağını kaydetti.

Haberin devamı için tıklayınız.

TEPAV, "Yerelleşme ve Yerel Yönetim Reformu"nu Tartışmaya Açıyor

26 Eylül 2011 - ANKARA

TEPAV, okurların katkısıyla kamu yönetimi reformunu tartışmaya açıyor. Bu kapsamda konuya ilişkin sağlıklı bir tartışma süreci başlatmak amacıyla, okurların katkıda bulunacağı bir dizi tartışma notu yayımlanacak. Söz konusu çalışmaların, Türkiye'de kamu reformu gündeminin bir parçası olan "yerelleşme ve yerel yönetim reformu" alanında çok çeşitli konuları kapsaması bekleniyor.

TEPAV Yönetişim Çalışmaları tarafından hazırlanacak notların ilki "Yerelde Siyasi Sorumlulukla Hizmet Sorumluluğunun Örtüşmemesi ve Seçim Sisteminden Kaynaklanan Temsil Sorunları" başlığını taşıyor. Bu çalışmanın ardından başlatılacak tartışma dizisi kapsamında "yerel yönetimlerin özerkliği", "kamu yönetiminde yerelleşme-merkezileşme eğilimleri", "demokrasi açığı", "kent bazında hizmet koordinasyonu", "hizmet kademelerinin çakışması" ve "reform önerileri" gibi konularda notlar yayımlanacak.

Haberin devamı için tıklayınız.

Serinin ilk notuna ulaşmak için tıklayınız.

TEPAV'da Gündem: "Balkanlar'da Devam Eden Krizler ve Türkiye'nin Tepkisi"

22 Eylül 2011 - ANKARA

Son aylarda yaşanan çeşitli olaylarla tansiyonun yeniden yükseldiği Balkanlar, TEPAV'da düzenlenen yuvarlak masa toplantısının gündemini oluşturdu. Toplantıda Uluslararası Kriz Grubu (ICG) Avrupa Programı Direktörü Dr. Sabine Freizer, Balkanlar'da devam eden krizler ve Türkiye'nin tepkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TEPAV'da 21 Eylül 2011 Çarşamba günü "Balkanlar'da Devam Eden Krizler ve Türkiye'nin Tepkisi" konulu bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. TEPAV Dış Politika Analisti Dr. Erhan Türbedar'ın yönettiği toplantıda konuşan ICG'den Dr. Sabine Freizer, Kosova-Sırbistan ilişkilerinde gerçekleşen son gerginliklere değinirken, birkaç ay önce Kosova'nın, Sırpların da yaşadığı kuzeydeki sınır kapılarında yönetimi ele alması sürecinde yaşanan çatışmaların bölgedeki tansiyonu epey yükselttiğinden bahsetti.

Haberin devamı için lütfen tıklayınız.


Uluslararası Kriz Grubu'nun PKK Raporu TEPAV'da Açıklandı

21 Eylül 2011 - ANKARA

Uluslararası Kriz Grubu (ICG)'nun "Türkiye: PKK'nın Silahlı Mücadelesine Son Vermek" başlıklı son Türkiye raporu, 20 Eylül 2011 Salı günü TEPAV'da düzenlenen bir toplantıyla açıklandı. Rapordaki öne çıkan saptamalar ve öneriler, ICG Türkiye/Kıbrıs Proje Yöneticisi Hugh Pope tarafından geniş bir katılımcı topluluğuyla paylaşıldı.

Toplantı, TEPAV Direktörü Güven Sak'ın açılış konuşmasıyla başladı. Sak, Türkiye'nin bu konuda bir dönüşüm sürecinden geçtiğini ve konunun halen tartışılmasının önemli olduğunu belirtti. Sak, "Bizler 20-30 yıl önce bulunduğumuz yerde değiliz, bir takım gelişmeler kaydettik. 19. Yüzyıla ait bir sorunu 20. Yüzyılda tartışmak biraz tuhaf ama birlikte bir çözüm bulunabileceğine inanıyorum" dedi.

Sak'ın ardından ICG'nin raporunu açıklayan Hugh Pope, şu an itibariyle PKK'nın bir baskı içine girdiğini ve savunmadan çıkıp çoklu saldırılarla özellikle sivilleri hedef almaya başladığını söyledi. Pope, buradaki amacın TSK'yı ve Hükümet'i 1990'lardaki çerçeveye geri çekmek olduğunu belirtirken, "Bizler Türk makamlarının bu tuzağa neden düşmemesi gerektiğini açıklamak istiyoruz" dedi.

Haberin devamı ve ICG'nin raporu için tıklayınız.


TEPAV, Turkcell'in Çağrı Merkezi Yatırımının Erzurum'a Etkisini Araştırdı:
"Hizmetlerde İş Kolunun Batı'dan Doğu'ya Kaymasının İlk Örneği"

15 Eylül 2011 - ERZURUM

TEPAV, Turkcell Global Bilgi Erzurum Çağrı Merkezi'nin İl'in son dönemdeki gelişmesine olan etkilerini araştırdı. Ortaya çıkan "Turkcell Global Bilgi Erzurum Çağrı Merkezi: Ekonomik Etki Değerlendirme Çalışması"nın sonuçları, TEPAV Etki Analizi Programı Direktörü Doç Dr. Sibel Güven ile Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv'in katılımıyla 14 Eylül 2011 Çarşamba günü Erzurum'daki çağrı merkezinde açıklandı. Çalışma, Türkiye'de hizmetler sektöründe bir iş kolunun Batı'dan Doğu'ya kaymasının ilk örneğinin Turkcell'in Erzurum'daki çağrı merkezi yatırımıyla birlikte görüldüğünü ortaya koydu.

Haberin devamına ve TEPAV'ın ilgili çalışmasına ulaşmak için tıklayınız.

TEPAV Ekonomi Politikaları Analisti Esen Çağlar'ın konuya ilişkin köşe yazısı için tıklayınız.

Köşe Yazısı/Dr. Erhan Türbedar: Balkanlar'da Osmanlı İmgesi: Kosova Örneği

9 Eylül 2011 - ANKARA

TEPAV Dış Politika Analisti Dr. Erhan Türbedar Ağustos ayında gündeme gelen Kosova tarih kitaplarındaki Osmanlı ve Türk imgesine ilişkin tartışmalar çerçevesinde Balkanlar'da Osmanlı ve Türk imgesini değerlendirdi.

"Ağustos 2011'de Kosova gündemine damgasını vuran konulardan birisi, Kosova tarih kitaplarındaki Osmanlı ve Türk imgesine ilişkin tartışma oldu. Tartışmayı başlatan, Kosova'da temaslarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in, Kosova'daki tarih ders kitaplarından Osmanlı ve Türkler hakkındaki olumsuz ifadelerin çıkartılması gerektiği yönündeki sözleriydi. Bunun üzerine Türk-Arnavut ilişkilerini değerlendiren birçok yazı yazıldı, ayrıca konu canlı yayınlarda da tartışıldı. Arnavutlar'ın Osmanlı Devleti içindeki konumunu olumlu değerlendirenler var olduysa da, yazı ve tartışmalarda Osmanlı'ya ilişkin tarihi yanılgılarla dolu ifadeler ağır bastı. 26-27 Ağustos tarihlerinde Kosova'da resmi ziyaret için bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Kosova tarihçilerinin soğuk savaş tarihçiliği ve ideolojik tarih yazımından kurtulmaları gerektiği yönünde mesaj verdi." değerlendirmesinin yer aldığı yazının tamamına ulaşmak için tıklayınız.

TEPAV Dış Politika Analisti Dr. Erhan Türbedar'ın diğer yazılarına ulaşmak için tıklayınız.


TEPAV Direktörü Sak: "Türkiye'nin Reform Deneyimi Arap Ülkeleri Tarafından İyi İncelenmelidir"

7 Eylül 2011 - ANTALYA

TEPAV Direktörü Prof. Dr. Güven Sak Türkiye'nin reform deneyiminin, başarı ve başarısızlıklarıyla, köklü bir değişim süreci içerisinden geçen Arap ülkeleri tarafından iyi incelenmesi gerektiğini söyledi.

EUROCHAMBRES Ortak Üyeleri Komitesi Toplantısı, Antalya Belek'te gerçekleştirildi. Toplantı çerçevesinde ''Arap Baharı ve Avrupa Birliği Komşuluk Politikası'' konulu bir panel düzenlendi. Panelde konuşan TEPAV Direktörü Sak, "Türkiye'nin Yolculuğunun Çarpıcı Özellikleri: Ne gibi dersler çıkarabiliriz?" başlıklı sunumunda Türkiye'nin, 1980'lerde başladığı, 2001'den sonra ise hızlandırdığı reform süreci sayesinde bulunduğu bölgenin en önemli ekonomisi haline geldiğini ifade etti.

Toplantının açılışında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise, Türkiye son ekonomik krizde etkileyici bir performans sergilediğini ifade ederek, 2009'da yüzde 4.8'lik bir oranda küçülmesine rağmen, 2010'daki yüzde 8.9'luk büyüme ile krizin etkisini atlattığını kaydetti.

Haberin tamamına ulaşmak için tıklayınız.


Köşe Yazısı / Sarp Kalkan: "Ne oldu da Türkiye diğer gelişmekte olan ülkelerden ayrıştı?"

25 Ağustos 2011 - ANKARA

TEPAV Ekonomi Politikası Analisti Sarp Kalkan, Türkiye'nin, döviz kuru ve borsa hareketleri açısından diğer gelişmekte olan ülkelerden ayrışmasını değerlendirdi.

"Türkiye, Kasım başından beri döviz kurundaki ve borsa endekslerindeki hareketler açısından diğer gelişmekte olan ülkelerden ciddi bir ayrışma göstermektedir. Bu da uluslararası fon akımlarının Türkiye'ye karşı davranışlarında ciddi bir farklılaşmanın olduğunu kanıtlamaktadır. Özellikle son çalkantının başladığı 22 Temmuz öncesi dönemdeki ayrışma dikkat çekici boyutlardadır. Bu ayrışmanın altında birçok nedenin yatması mümkündür." değerlendirmesinin yer aldığı yazının tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Köşe Yazısı / Ozan Acar: "Türkiye'nin kredi notu göreli olarak yükselmiştir"

23 Ağustos 2011 - ANKARA

TEPAV Ekonomi Politikaları Analisti Acar, Türkiye'nin kredi notunda Ocak 2011'den bu yana yaşanan gelişmelerle gelinen son noktayı değerlendirdi ve kırılganlıklara ilişkin önerilerde bulundu.

"Fon yöneticileri, küresel kriz neticesinde ortaya çıkan belirsizlikler yüzünden, yatırım kararlarını verirken, uzun vadeyi bir kenara bırakıp, çoğunlukla kısa vadeli unsurları dikkate alıyorlar. Böyle bir ortamda Türkiye'nin kredi notunun göreli olarak artması ve istikrarlı bir seyir izlemesi, Türkiye'ye giriş yapan yabancı sermaye miktarındaki artışın temel sebebi gibi görünüyor. Ancak, bu durum, küresel krizin ortaya çıkarttığı bir sonuç ve ne ölçüde sürdürülebilir olduğu da büyük bir soru işareti. Türkiye'nin cari açıktan kaynaklanan kırılganlığının azalabilmesi için doğrudan yabancı yatırımlar gibi uzun vadeli fon akımlarının toplam finansman içindeki payının artması gerekiyor. Bunu gerçekleştirebilmenin yolu, Türkiye'nin yapısal problemlerinin çözümünden geçiyor" değerlendirmesinin yer aldığı yazının tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Girişimciliği Destekleyecek "GEP-Türkiye", Yol Haritasını Belirledi

18 Ağustos 2011 - İSTANBUL/ANKARA

ABD Dışişleri Bakanlığı ile işbirliğinde Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin ve inovasyon yapısının geliştirilmesini amaçlayan "Küresel Girişimcilik Programı (Global Entrepreneurship Program/GEP) - Türkiye"de yol haritası belirlendi.

Haziran ayında TEPAV Mütevelli Heyeti ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone arasında imzalanan anlaşmayla uygulanmaya başlanan program kapsamında yapılacak faaliyetler, GEP Küresel Direktörü Steven Koltai'nin 11-16 Ağustos 2011 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti kapsamında netleşti. Buna göre; 2012 yılının ikinci çeyreğinden önce ABD'nin tanınmış girişimci ve yatırımcılarından oluşan bir heyet Türkiye'yi ziyaret edecek. Bunun yanı sıra program kapsamında Türkiye'de melek yatırımcı ağlarının güçlendirilmesi, girişimcilik eğitiminin yaygınlaştırılması ve teknoparkların geliştirilmesi amacıyla da çeşitli faaliyetler gerçekleştirilecek.

Haberin devamı için tıklayınız.

GEP Türkiye web sitesi için tıklayınız.

TEPAV'dan Diyarbakır'da Kayıtdışılık Üzerine Tespitler.

15 Temmuz 2011 - DİYARBAKIR

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından TEPAV'ın danışmanlığında yürütülen "İstihdama Kayıtsız Kalmayın Projesi (KADİP)"nin kapanış toplantısı 14 Temmuz 2011 Perşembe günü Diyarbakır'da yapıldı.

DTSO Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan TEPAV Ekonomi Politikaları Analisti Ozan Acar, projede gerçekleştirilen anket çalışması sonucu ilde kayıtdışı istihdamın oldukça önemli bir problem olarak öne çıkarken, kayıtdışılığın azalmasına katkı sunacak mekanizmaların eksik olduğunun belirlendiğini belirtti. Acar, bu çerçevede firmaların çalışanların sahip oldukları beceri düzeyindeki düşüklüğü ciddi bir engel olarak algılamazken, istihdam teşviklerinden yararlanma oranlarının da oldukça düşük olduğunu kaydetti.

Kayıtdışılık ile üretim yapısı arasında önemli bir bağlantının olduğunu ve verimliliğin düşük olduğu alanlarda kayıtdışılığın yüksek yaşandığını belirten Acar, "Verimlilik artışlarının kaynağında bugüne kadar iç göç vardı. Türkiye'deki iç göç hem verimlilik, hem de kayıt içine geçişi hızlandırmıştır Ancak, bu sürecin sonuna geldik" dedi. Ozan Acar, iktisadi modernleşme sürecinin devamının sektörlerde verimlilik artışlarının gerçekleştirilmesine bağlı olduğunu söylerken, "Bunu başarabilmek için bölgesel ve sektörel öncelikleri dikkate alan sanayi stratejilerine ihtiyacımız var " diye konuştu.

Haberin devamı için tıklayınız.

İklim Değişikliğinde Türkiye'nin Aldığı Yol Belirlenecek

13 Temmuz 2011 - ANKARA

TEPAV, Türkiye'nin, iklim değişikliği konusunda mevcut koşullarını ortaya koyacak olan "İkinci Ulusal Bildirim" kapsamında emisyon azaltımı alanında izlediği politikaları, gelişmekte olan ülkelerin kapasitelerini geliştirmek üzere yaptığı finansman ve teknoloji transferlerini raporlayacak.

Türkiye'nin taraf olduğu "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS)" kapsamındaki yükümlülüğü olan "İklim Değişikliği İkinci Ulusal Bildirimi"nin hazırlanması amacıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından bir proje yürütülüyor. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın ana faydalanıcısı olduğu "Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne İlişkin İkinci Ulusal Bildirimi (İUB)'nin Hazırlanması Faaliyetlerinin Desteklenmesi Projesi"nde, TEPAV da ulusal uzman olarak yer alıyor. TEPAV, projeye, 9 bölümden oluşacak ve ilk bildirimin ardından yaşanan gelişmeler ile bundan sonra yapılması planlananları içerecek olan İUB'nin "Sera Gazlarının Azaltılmasına Yönelik Politika ve Önlemler" ile "Teknoloji Transferi ve Mali Kaynaklar" bölümlerinin hazırlanması konusunda destek veriyor.

Haberin devamı için tıklayınız.

TEPAV: "Büyüme Rekoruna Rağmen Küresel Sıralamada Bir Basamak Düştük"

04 Temmuz 2011 - ANKARA

TEPAV, 2011 ilk çeyrek sonuçları incelendiğinde Türkiye'nin yüzde 11'lik büyüme performansına rağmen üretim düzeyinde bir basamak gerileyerek 45 ülke arasındaki sıralamada 9'uncu sıradan 10'uncu sıraya gerilediğini açıkladı.

TEPAV Küresel Kriz İzleme Grubu'nun küresel üretimin yüzde 91'ini ve küresel ticaretin ise yaklaşık yüzde 87'sini gerçekleştiren 45 ülkenin üretim ve ihracat açısından toparlanma performansına yönelik olarak gerçekleştirdiği izleme çalışmalarının ilk çeyrek sonuçları yayımlandı. Sonuçların değerlendirildiği, TEPAV Ekonomi Politikaları Analisti Sarp Kalkan ile TEPAV Araştırmacısı Ayşegül Dinççağ tarafından hazırlanan "Büyüme Rekoruna Rağmen Üretimde Bir Basamak Geriledik" başlıklı not yayımlandı.

2010 yılı sonu itibariyle yapılan analizde Türkiye'nin, incelenen ülkeler arasında kriz öncesi üretim düzeyine göre üretimini en fazla artıran dokuzuncu ülke olarak belirlendiği açıklanan Not'ta, "2011 ilk çeyrek sonuçları incelendiğinde ise Türkiye'nin yüzde 11'lik büyüme performansına rağmen üretim düzeyinde bir basamak gerileyerek onuncu sırada yer aldığı saptanmıştır. Ancak, bu sonuçla bile Türkiye, Polonya ve İsrail'le birlikte Avrupa ve Orta Doğu'yu içine alan geniş coğrafyada en başarılı ülkeler arasında yer almıştır" denildi.

Haberin devamı için lütfen tıklayınız.

"Amasya'da Kadın istihdamının Artırılmasına Destek Projesi" Tamamlandı

1 Temmuz 2011 - AMASYA

TEPAV'ın "Avrupa Birliği (AB) Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı" kapsamında yürüttüğü "Amasya'da Kadın İstihdamının Arttırılması Destek Projesi (KADES)" tamamlandı. Projenin kapanış toplantısında konuşan TEPAV AB Enstitüsü Direktörü Nilgün Arısan Eralp, 1 yıl süren proje kapsamında 318 kadının eğitildiğini belirterek, "Bundan sonraki hedefimiz bu projede geliştirmeye çalıştığımız modeli diğer illerimize yaygınlaştırabilmek, yaygınlaşmasına katkıda bulunmak" dedi.

KADES Projesi kapanış toplantısı, 1 Temmuz 2011 Cuma günü Amasya Saraydüzü Kışlası Kongre Merkezi'nde yapıldı. Projenin koordinatörlüğünü yürüten Eralp, açılışta yaptığı konuşmada projeyle kadın işgücü talebi ile kadın işgücü arzını olabildiğince buluşturmayı ve kayıtlı kadın istihdamının artmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını kaydetti. Proje kapsamında yapılan faaliyetleri anlatan Eralp, projeyle öncelikle hedef gruba erişim çerçevesinde saha çalışması gerçekleştirildiğini ve toplam 33 mahallede 524 kadınla anket yapıldığını söyledi. Ardından kadın işgücü arz ve talep analizleri yaptıklarını belirten Eralp, bunun için kadınlar, işverenler ve karar verici kurumlarla görüşüldüğünü, mesleki eğitim programlarının da ortaya çıkan ihtiyaç analizi sonuçlarına göre oluşturularak uygulandığını kaydetti.

Haberin devamı için tıklayınız.

Proje web sitesi için tıklayınız.

 

İletişim

Merkezimiz Pazartesi- Cuma saat 09.30-13.30 arası hizmet veriyor.

Adres: Söğütözü cad. No:43 TOBB-ETU Yerleşkesi 2. Kısım 06560 Söğütözü - ANKARA

Sorumlu: Elvan Ünal

Telefon: 0 312 292 5566

E-posta: elvan.unal[AT]tepav[DOT]org[DOT]tr

Haber listesinden çıkmak için tıklayınız.

www.tepav.org.tr  www.worldbank.org.tr