TOBB TEPAV

Özel Sektör için Ürün Bazlı Brexit Rehberi

“Özel Sektör için Ürün Bazlı Brexit Rehberi”, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin desteği ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından hazırlanmıştır.

Aşağıda yer verilen sorgu ekranları ile firmalar kendi ürünlerini aratıp ilgili ürünlerde, geçiş süreci sonrasında karşılaşılacak gümrük vergilerini karşılaştırmalı olarak inceleyebilir. Paylaşılan veriler mevcut şartları yansıtmakta olup gelişmeleri takiben güncellenecektir.

“Özel Sektör için Ürün Bazlı Brexit Rehberi” web arayüzü ve metodolojisi hakkındaki detaylı nota ulaşmak için tıklayınız.

“Özel Sektör için Ürün Bazlı Brexit Rehberi” kapsamında derlenen özet sonuçlara ulaşmak için tıklayınız.


Türkiye’nin İngiltere’ye ihracatında, geçiş süreci sonrasında ürün bazında gümrük vergilerindeki değişim için

Tıklayınız

Türkiye’nin İngiltere’den ithalatında, geçiş süreci sonrasında ürün bazında gümrük vergilerindeki değişim için

Tıklayınız