logo tobb logo tobbetu

Ekonomiyi İzleme Merkezi (TEPAV EIM)

Doğru ve zamanlı veriler, ekonominin takibi, iktisadi politikaların oluşturulması ve etkilerinin incelenmesinde kritik öneme sahiptir. 2008-2009 Küresel Finansal Krizi sonrası tüm dünyada mevcut istatistiki çerçevelerin etkinliği ve yeterliği tartışma konusu olmuş, bu tartışmalar sonucunda istatistik altyapılarının geliştirilmesine yönelik G20 Veri Açıkları Girişimi (DGI) ve Genişletilmiş Özel Veri Yayınlama Standardı (SDDS+) gibi üye ülkeleri yönlendirici uluslararası girişimlerde bulunulmuştur. Sektörler arası ekonomik ve finansal ilişkilerin tespiti, makroekonomik verileri destekleyen mikro bilgilere erişim ve analizi, reel sektör ve hanehalkına dair detaylı bilgilerin sağlanması ve istatistiklerin etkin iletişimi öne çıkan konulardandır. Söz konusu öncelikler Türkiye için geçerliliğini korumaktadır. Diğer taraftan, günümüz COVID-19 pandemi koşullarında, ekonominin günlük takibi ve gerçek zamanlı verilere erişim daha da önem kazanmıştır. Resmi istatistikler zamanlılık konusunda yetersiz kalmakta, alternatif göstergelerin izlenmesini gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda, yeni bilişim teknolojilerinin sunduğu çeşitli yapay zeka ve büyük veri teknikleri kullanılarak yeni nesil istatistikler üretilmekte ve ekonominin anlık takibi mümkün olabilmektedir.

Başta reel sektör olmak üzere, sektörel ve bölgesel ekonomik gelişmelerin yakından takibine yönelik anket çalışmaları yürütmesi ve mikro veri tabanlarını geliştirmesi, pandemi ve politika etkilerinin izlenmesine yönelik çeşitli öncü (leading) ve güncel (coincident) göstergeler üretmesi, kamu ve özel sektör iş birlikleri kurarak yeni veri kaynaklarına dayalı bilgiler derlemesi, alternatif göstergeler ve endeksler üreterek kamuoyu ile paylaşması amacıyla TEPAV Ekonomiyi İzleme Merkezi (EIM) kurulmuştur.