logo tobb logo tobbetu

People

Şenay Akyıldız

 

 

Şenay Akyıldız, lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünde tamamladı. Ekonomi alanındaki yüksek lisans derecesini ise ODTÜ’den aldı. 2010 yılında TEPAV’da araştırmacı olarak çalışmaya başlayan Akyıldız, Vakıftaki görevine 2016 yılından Mart 2021’e kadar proje yöneticisi olarak devam etti. Bu dönemde Akyıldız’ın çalışmaları işgücü piyasası, mesleki eğitim ve zorunlu göç alanlarında yoğunlaştı. Akyıldız, 11 yıllık deneyimin ardından 19 Mart 2021 tarihinden itibaren İcra Direktörü olarak Vakıftaki görevine devam etmektedir.

Akyıldız’ın yürüttüğü projeler arasında, JPMorgan Chase Vakfı tarafından finanse edilen “Mesleki Eğitimde İhtiyaç Analizi ve Pilot Uygulama Projesi”, ilk kez bu proje kapsamında tasarlanıp uygulanan Probleme Dayalı Eğitim (PDE) Makine Teknolojisi programının mesleki eğitimdeki öğrenme süreçlerine inovatif bir katkı sağlaması bakımından ayrı bir öneme sahiptir. Akyıldız, ayrıca, On Birinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarına katkı sunmuş ve Mesleki Eğitimde Niteliğin Artırılması Çalışma Grubunda Raportör olarak görev almıştır. Akyıldız’ın European Training Foundation (Avrupa Eğitim Vakfı) için hazırladığı Torino Süreci 2018-2020 Türkiye Ulusal Raporu, mesleki eğitim alanındaki çalışmalarının bir diğer örneğidir.

Akyıldız’ın portföyünde Suriyelilerin ekonomik ve sosyal hayata uyumunu kolaylaştırmayı amaçlayan projeler de yer almaktadır. AB finansmanı ile TOBB ve TEPAV ortaklığında ve 12 uygulama ilindeki Odalar iş birliğinde yürütülen Mahir Eller Projesi, bu projeler arasında kapsamı, bütçesi ve hedefleri bakımından öne çıkmaktadır. Proje, geçici koruma altındaki Suriyeliler ile ev sahibi toplulukların mesleki yeterliliklerini belgelendirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla hayata geçirilmiştir. Akyıldız, Mart 2021’e kadar projenin takım lideri olarak çalışmıştır. Akyıldız, projeye danışman olarak katkı sunmaya devam etmektedir.

Son olarak, Akyıldız, Milli Eğitim Bakanlığı ile TOBB ve TOBB-ETÜ arasında Şubat 2019’da on yıllık bir süre için imzalanan Mesleki Eğitimde İş Birliği Protokolü kapsamında yürütülen çalışmalara da Protokol Danışma Teknik Kurulu üyesi olarak katkı sunmaktadır.

 

Şenay Akyıldız, Nisan 2010 - Kasım 2022 yılları arasında TEPAV'da  görev almıştır.

« Go Back