logo tobb logo tobbetu

People

Şenay Akyıldız
Proje Yöneticisi

İnovasyon Çalışmaları Programı
Makroekonomi Çalışmaları Programı

Şenay Akyıldız

Şenay Akyıldız, lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünde tamamladı. Ekonomi alanındaki yüksek lisans derecesini ise ODTÜ’den aldı. 2010 yılında TEPAV’da araştırmacı olarak çalışmaya başlayan Akyıldız, Vakıftaki görevine 2016 yılından beri Proje Yöneticisi olarak devam etmektedir. Akyıldız’ın çalışmaları, son yıllarda işgücü piyasası, mesleki eğitim ve göç alanlarında yoğunlaşmaktadır.

Akyıldız’ın yürüttüğü projeler arasında, JPMorgan Chase Vakfı tarafından finanse edilen “Mesleki Eğitimde İhtiyaç Analizi ve Pilot Uygulama Projesi”, ilk kez bu proje kapsamında tasarlanıp uygulanan Probleme Dayalı Eğitim (PDE) Makine Teknolojisi programının mesleki eğitimdeki öğrenme süreçlerine inovatif bir katkı sağlaması bakımından ayrı bir öneme sahiptir. Akyıldız, ayrıca, On Birinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarına katkı sunmuş ve Mesleki Eğitimde Niteliğin Artırılması Çalışma Grubunda Raportör olarak görev almıştır.

Akyıldız, Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB ve TOBB-ETÜ arasında Şubat 2019’da imzalanan Mesleki Eğitimde İş Birliği Protokolü kapsamında yürütülen çalışmalara Protokol Danışma Teknik Kurulu üyesi olarak katkı sunmaktadır.

Son olarak, Akyıldız, AB finansmanı ile TOBB ve TEPAV ortaklığında, uygulama illerindeki Odalar iş birliğinde yürütülen ve geçici koruma altındaki Suriyeliler ile ev sahibi toplulukların mesleki yeterliliklerini belgelendirerek istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan Mahir Eller Projesinin de takım lideridir.

« Go Back