logo tobb logo tobbetu

People

Asmin Kavas, Dr.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Öğretim Üyesi

Asmin Kavas, Dr.

email icon

Asmin Kavas (Dr.), 2008 yılında Bilkent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nden mezun oldu. 2011 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kent ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalında, "Türkiye'de Gönüllü Çevre Örgütleri" başlıklı tezi ile yüksek lisans derecesi aldı. Ardından 2012 yılında aynı üniversitede doktoraya başladı ve "Belediye Hizmetleri ve Seçmen Davranışı İlişkisi Üzerine Bir Araştırma: Ankara Yenimahalle ve Altındağ İlçe Belediyeleri Örneği" başlıklı tezi ile doktora tez çalışmasını 19 Haziran 2017 tarihinde tamamladı ve Doktor unvanını aldı.

Asmin Kavas, 2008-2009 yıllarında Birleşmiş Milletler Ortak Programı "Kadın Dostu Kentler Projesi" tasarım ekibinde görev aldı. 2011 - 2015 yılları arasında pek çok Avrupa Birliği projesinde görev yaptı. 2011-2012 yıllarında "Kız Çocuklarının-Okullaşma Oranlarının Arttırılması Projesi"nde proje asistanı; 2011-2013 "Yerel Düzeyde Stratejik Yerel Yönetişim Projesi"nde eğitim ve etkinlik uzmanı; 2013-2014 yıllarında "Afet Risklerinin Azaltılması" proje uzmanı, "Yerep-YerelNET-Projesi" proje uzmanı; 2013-2015 "Mardin Sürdürülebilir Turizm Projesi"nde planlama uzmanı ve aynı yıl Kalkınma Bakanlığı-Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Yerel Yönetimler Merkezi işbirliği ile yürütülen "Hizmet Standartları Projesi"nde proje uzmanı olarak görev aldı.

TEPAV'a Mayıs 2015 tarihinde katılan Asmin Kavas, Şehir ve Bölge Çalışmaları Programlarında Politika Analisti olarak görev yapmaktadır.

2019 Eylül ayından itibaren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kent ve Çevre Sorunları Anabilim dalı Dr. Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

« Go Back