logo tobb logo tobbetu

People

Selin Özokcu, Dr.
Politika Analisti

Selin Özokcu, öncelikle iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınmaya bağlı olmak üzere dünyadaki dönüşümlere özellikle ilgi duyan disiplinlerarası bir araştırmacıdır.

Özokcu, 2012 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Bölümü’nden yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olmasını takiben, 2015 yılında ODTÜ Yer Sistem Bilimleri Programı’nda Enerji, Çevre Ekonomisi ve Politikaları alt alanından yüksek lisans derecesini aldı. Yüksek lisans tezinde, Çevresel Kuznets Eğrisi bağlamında CO2 emisyonu ve gelir arasındaki ilişkiyi inceledi ve araştırmasını Renewable & Sustainable Energy Reviews dergisinde yayınladı.

Özokcu, doktorasını da 2021 yılında yine ODTÜ Yer Sistem Bilimleri’nden aldı. Doktora tezinde, tüketim kültürünü çevre, sürdürülebilirlik ve gıda bağlamında inceledi ve özellikle gıda kaybı pratiklerine ilişkin ahlaki yargıları ele aldı. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora çalışmaları süresince TÜBİTAK – Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı bursiyeri olmaya hak kazandı.

Daha önce ODTÜ İşletme Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak sekiz yıl çalışan Özokcu, TEPAV'a Kasım 2021'de Politika Analisti olarak katıldı.

 

Selin Özokcu, Kasım 2021 - Mart 2023 yılları arasında TEPAV'da Politika Analisti olarak görev almıştır.

« Go Back