logo tobb logo tobbetu

Hükümet Sistemi Tartışmaları- 2: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Bir Yıllık Performansı Politika Notu/ Dr. Levent Gönenç
Haber resmi
04/08/2019 - Viewed 5923 times

 

 

Bundan önceki yazımda; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin (CHS) kabulünden önce, sistemi savunanların temel argümanlarından birinin, bu hükümet modelinin koalisyonlara son vereceği şeklindeki argüman olduğunu belirtmiş ve bu argümanın siyasal gerçeklikle örtüşmediğini ifade etmiştim. Bu “Politika Notu”nda yürürlüğe girmesinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçen CHS’nin performansı ve aksayan yönleri üzerinde duracağım.

I. YAPISAL PROBLEMLER

CHS yürürlüğe girmeden önce, ilgili literatürde şu noktanın üzerinde ısrarla durulmuştu: Hükümet sistemi değişikliği gibi çok önemli bir anayasal reforma ciddi ve kapsamlı bir hazırlık süreci olmadan girişilmemelidir. Deyim yerindeyse, devasa devlet makinasının her bir dişlisi, her bir çarkı gözden geçirilmeli, her bir parçanın diğerleriyle ilişkisi önerilen sistem tasarımına göre yeniden tanımlanmalıdır. CHS’ye geçilirken böyle bir çalışma yapılmadığı görülmektedir. Bu “hazırlıksız reform”un, yürürlüğe girmesinden bu yana bir yıl geçmiş olmasına rağmen, olumsuz etkilerini şimdiden göstermeye başladığı söylenebilir. Bu bağlamda, sözünü ettiğimiz bu eksiklik, sistemde ortaya çıkan bir takım “yapısal defekt”lerin asıl sebebi gibi görünmektedir.

 

Politika notunun tamamına erişmek için tıklayınız.

Yazdır

« All News