logo tobb logo tobbetu

Rusya-Ukrayna savaşının kurallı ticarete ilk yansımaları Değerlendirme Notu / Bozkurt Aran
Haber resmi
21/03/2022 - Viewed 2999 times

 

 

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal amacıyla 24 Şubat 2022 tarihinde başlattığı savaş, İkinci Dünya Savaşından bu yana oluşan göreli istikrarı zedelemeye başlamıştır. Soğuk savaşı tahammül edilebilen gerginliklerle yaşayan Avrupa kıtasının, bu defa top yekûn savaşa ev sahipliği yaptığı görülmektedir.  Avrupa kıtasında 70 yıl içinde, Yugoslavya’nın ayrışma sürecinde yaşanan sınırlı çatışmalar dışında, bu boyutta savaş olmamıştı. Avrupalılara göre savaş televizyonlarda izlenen ve dünyanın uzak köşelerinde, farklı din ve ten rengindeki insanların arasındaki anlaşmazlıkları gidermek için başvurduğu, ilkel bir araç olarak değerlendirilirken, savaşı bu defa bütün boyutları ile kıtalarında izlemeleri şaşırtıcı ve ürkütücü olmuştur.

İkinci Dünya savaşında 70-80 milyon Avrupalının hayatını savaş nedeniyle kaybettiğini dikkate alırsak, tarihin en kanlı, en acımasız savaşlarının hüküm sürdüğü kıtanın, bu defa 70 yıl sonra tekrar büyük çaplı bir savaş arenasına dönmesinin bazı sonuçları olacaktır. Avrupa Birliği (AB)’nin gerçek bir barış projesi olarak kıtada çatışmayı engelleyen bir düzeni sağlayan gücü, temelde “kural koyma” (normatif) kabiliyetine bağlı olmuştur. Böylece Avrupa istikrarın, kalkınmanın ve ileri seviyede insan hakları uygulamalarının sonucunda küresel planda cazibe merkezine dönüşmüştü. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ile başlayan savaşın AB bakımından bir sonucu da, yumuşak gücün yeterli olmadığı, buna ilaveten sert gücün de geliştirilmesi arayışlarının ön plana etkin bir şekilde çıkması olmuştur.

 

Değerlendirme notunun tamamına erişmek için tıklayınız.

Yazdır

« All News