logo tobb logo tobbetu

Türkiye'de radikal dini tutumlar azalma eğiliminde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından yayımlanan “Türkiye'de Çoğulculuk Radikalleşmeyle Yüzleşiyor: TEPAV Müslüman Çoğunluklu Bir Ülkede Din ve Radikal Tutumlar Araştırması” başlıklı proje raporu, radikal dini tutumların yaygınlığının çok düşük olduğuna ve azalan bir eğilim sergilediğine dikkat çekiyor.
Haber resmi
13/02/2024 - Viewed 3833 times

 

 

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Türkiye'de din, çoğulculuk ve radikal tutumlar üzerine kapsamlı bir araştırma raporu yayımladı.

2016 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilen ve Türkiye toplumundaki dini kimliği anlamak ve dine karşı tutumları değerlendirmek için tasarlanmış soruları içeren büyük ölçekli anketlere dayanan "Türkiye'de Çoğulculuk Radikalleşmeyle Yüzleşiyor: TEPAV Müslüman Çoğunluklu Bir Ülkede Din ve Radikal Tutumlar Araştırması" başlıklı proje raporu, radikal dini tutumların yaygınlığının çok düşük olduğunu ve azalan bir eğilim sergilediğini ortaya koyuyor.

Türkiye’deki dindarlık biçimleri, dindarlıktaki radikalleşme ve diğer etnik/dini kimlikler arasındaki farklılıkların tolere edilme derecesinin incelendiği çalışmada, nitel sorular, anket katılımcılarının Ramazan boyunca sürekli oruç tutup tutmadığı, günde beş vakit namaz kılıp kılmadığı gibi nicel sorularla karşılaştırılma yapabilmek üzere kullanıldı.

Çalışma aynı zamanda, radikal eğilimler sergileyen grupları tanımlamayı da hedefledi.

Rapor üç ayrı bölümden oluşuyor

Üç bölümden oluşan raporun ilk bölümü, Türkiye'de dinin algılanma ve uygulanma biçimini zaman içinde ele alırken ikinci bölümü, Türkiye'deki inançlar ve dini/etnik geçmişler arasındaki farklılıkların tolere edilme derecesini ortaya koyuyor. Üçüncü bölümde ise radikal dini tutumları sergileyen katılımcı gruplar tanımlanıyor.

Türkiye'de dinin daha çok kültürel bir uygulama olduğunu ve kurumsal olmadığını gösteren rapor bulguları, aynı zamanda özellikle genç, daha eğitimli ve çalışan nüfus arasında, günlük namaz kılma, dini aylarda oruç tutma ve başörtüsü takma gibi dini uygulamaların yaygınlığında bir düşüş olduğuna da işaret ediyor.

Çoğunluğu Müslüman olan bir nüfus içinde çeşitlilikçi tutumların olduğunu yansıtan anket sonuçları, katılımcılar arasında radikal dini tutumların yaygınlığının çok düşük olduğunu ve azalan bir eğilim sergilediğini ortaya koyarken sosyal dışlanmayı da radikal dini tutumları etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkarıyor.

TEPAV'ın bir sonraki çalışması, değişen radikal dini tutumlar üzerinde çeşitli sosyo-ekonomik faktörlerin etkisini ölçmeyi hedefliyor.

 

Rapora buradan ulaşabilirsiniz.

Yazdır

« All News