logo tobb logo tobbetu

TEPAV’ın Probleme Dayalı Eğitim (PDE) Programı Başladı PDE ile mesleki becerilerin geliştirilmesi amaçlanıyor
Haber resmi
24/10/2016 - Viewed 4768 times

TEPAV, Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, makine teknolojileri alanına yönelik tasarladığı Probleme Dayalı Eğitim (PDE) programını 150 öğrenciyle uygulamaya başladı. 10 Ekim’de başlayan akşam kursları, İstanbul Özel İkitelli OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştiriliyor.

PDE programına katılan kişiler, gerçekleştirilen vaka çalışmaları ile kendi fikirlerini, üretim sürecinin tüm adımlarını takip ederek hayata geçirme ve tüm bunları yaparken de problem çözme ve iletişim becerilerini geliştirme şansı buluyor.

29 Ekim Cumartesi günü başlayacak hafta sonu kurslarında yer almak için 26 Ekim Çarşamba günü saat 18.00’a kadar başvurunuzu egitim@tepav.org.tr adresine gönderebilirsiniz.  Programa, makine teknolojileri alanında eğitim gören son sınıf öğrencileri veya ilgili okullardan mezun olan herkes başvurabilir.

Programı tamamlayanlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından onaylanan bir sertifika almaya hak kazanacaktır. Ayrıca başarılı katılımcıların özgeçmişleri TEPAV’ın bağlantıda olduğu çok sayıda firma ile paylaşılacaktır.

Program hakkında merak ettiğiniz her şey için egitim@tepav.org.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

Eğitim Tarihleri: 29 Ekim Cumartesi – 20 Kasım Pazar (cumartesi ve pazar günleri)

Eğitim Saatleri: 09.00 – 18.00

Eğitim Yeri: Özel İkitelli OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; İkitelli OSB Süleyman Demirel Bulvarı İpkas Sanayi Sitesi No:12 Başakşehir/İstanbul

 

Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi Hakkında

TEPAV, emek piyasasına yönelik arz ve talep yönlü ihtiyaç analizi yapmak ve elde edilen bulgulardan hareketle pilot eğitim programı tasarlamak ve uygulamak amacıyla Temmuz 2015’ten beri Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesini yürütmektedir.

Proje kapsamında Türkiye’de işgücüne katılımın ve işsizliğin ortalamanın üzerinde olduğu bölgelerde (Kocaeli, İstanbul, Ankara ve İzmir’de) kapsamlı bir saha araştırması gerçekleştirildi. Bu çerçevede istihdam kapasitesi, kadın istihdamı potansiyeli, teknoloji kullanımı, ihracat potansiyeli gibi pek çok kriteri göz önünde bulundurarak seçilen sektörlerde faaliyet gösteren 749 firma ile yüz yüze görüşüldü. Yapılan görüşmelerde firmalara (firma sahipleri veya üst düzey yöneticilerine) genel olarak firmanın yapısını, firmanın aradığı becerilere sahip eleman bulmakta güçlük çekip çekmediğini, hangi becerilere ihtiyaç duyduğunu, çalışanlarına sağladığı olanakları, işe alım yöntemlerini anlamaya yönelik sorular yöneltildi.

Sonraki aşamada, emek piyasasının arz tarafındaki kişilerin mevcut beceri düzeylerini, kendilerini nasıl değerlendirdiklerini, eğitim gördükleri okul ve bölümlerden memnun olup olmadıklarını, kariyer hedeflerinin ne olduğunu anlamak üzere üniversitelerin ilgili fakülte ve yüksekokullarında eğitim gören 1398 öğrenciye anket uygulandı.

Her iki anketin verileri analiz edilerek beceri açığı en yüksek olan sektörler tespit edildi. Buna göre öne çıkan sektörlerden biri makine sektörü olurken, bir diğeri de ana metal sanayi olarak belirlendi. Ayrıca ankete katılan ve söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren firmaların en çok CNC programcısı (veya operatörü) bulmakta güçlük çektiği gözlemlendi.

Bu bulgulardan hareketle, TEPAV, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörün görüşlerine başvurarak Düşünme Akademisi ve Özel İkitelli OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü eğitmenleri işbirliğinde, sanayinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için 90 saatlik pilot bir probleme dayalı eğitim programı tasarladı.

PDE nedir?

PDE ile katılımcılara, analitik düşünme, iş yerinde karşılaşılan problemlere çözüm üretebilme, iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına hızla adapte olabilme gibi sosyal beceriler ve makine teknolojileri alanına ilişkin programları etkili bir şekilde kullanmalarını sağlayacak, uygulamaya yönelik beceriler kazandırmak hedeflenmektedir.

PDE’nin dört temel bileşeni bulunmaktadır:

1. Tasarımsal Düşünme Becerileri:

Katılımcılara empati kurma, problem çözme, sınırlılıkları değerlendirme, araştırma, yorumlama, eleştirel bakış açısı geliştirme gibi becerilerini endüstri ürünleri tasarımı bağlamında tanımlanan bir problem durumu çerçevesinde geliştirme fırsatı sunulmaktadır.

2. Düşünme Becerileri:

Katılımcıların tümevarım, tümdengelim, varsayım kurma, gözlem yapma, veri toplama gibi egzersizlerle bilişsel becerilerini geliştirmeleri sağlanmaktadır.

3. Teknik Beceriler:

Katılımcıların teknik resim okuma ve çizme, bilgisayar destekli tasarım (CAD - Solidworks) ve bilgisayar destekli üretim (CAM - Mastercam) programlarını ve CNC tezgahlarını etkili kullanabilmeleri, ölçme ve kalite kontrol de dahil olmak üzere üretim sürecinin her aşamasına ilişkin becerilerini vaka çalışmaları çerçevesinde, uygulamalı olarak geliştirmeleri sağlanmaktadır.

4. İletişim Becerileri:

Katılımcılara iş konuşturma, algılama, anlamlandırma ve takım çalışmasına yönelik uygulamalarla iletişim ve işbirliği becerilerini geliştirme fırsatı sunulmaktadır.

PDE’nin mesleki eğitimden farkı nedir?

Teknik eğitim, doğrunun yapılması üzerine kurgulanmıştır. Doğru olan bilgi öğrencilere anlatılır, yanlışlar eğitmenler ya da öğretmenler tarafından düzeltilir. Bu noktada faydalanıcının zihinsel anlamda işin içinde bulunması gerekmediği gibi, bu tür eğitimler katılımcının bilişsel ve sosyal becerilerinin geliştirilmesini hedeflememektedir.

PDE programında ise katılımcılar yaptıkları yanlışların sonuçları ve nedenlerini akranları ile tartışmakta, yorumlamakta ve çözüm üretmektedirler. Bu süreçlerde elde ettikleri veriler üzerinden akıl yürütmeleri, bunları birbirleri ile müzakere etmeleri beklenmektedir.

Uygulamaların tamamı bu eksende pedagojiye sahip eğitmenler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Tags: TEPAVPDE,

Yazdır

« All News