logo tobb logo tobbetu

Maliye Politikasını Sıkılaştırmak Milli Geliri Nasıl Etkileyebilir? Politika Notu / Ali Çufadar & Fatih Özatay
Haber resmi
31/10/2017 - Viewed 4544 times

Küresel finansal krizden bu yana ekonomi politikası tartışmalarının yanıtını aradığı temel sorulardan biri budur. Bu politika notu, bu tartışmaya bir katkıda bulunmak üzere, G-20 içindeki yükselen ekonomilerin deneyimlerine dayanılarak oluşturulan bir modelin merkezinde yer aldığı Çufadar ve Özatay (2017)’nin bulgularını özetlemektedir. Buna göre, maliye politikasının milli gelir üzerindeki etkisi açısından önemli olan sadece kamu kesimi borcunun milli gelire oranı değildir. Borçtan kaynaklanan risk de en az borç oranı kadar önemlidir. Öte yandan, borcun yerli para-döviz bileşiminin ve borçtan doğan riskin şirketler kesimine yansımaları da belirleyicidir.

Politika notuna erişmek için tıklayınız.

"Sovereign risk, public debt, dollarization, and the output effects of fiscal austerity" makalesine erişmek için tıklayınız.

Tags:

Yazdır

« All News