logo tobb logo tobbetu

Belediye Hizmetleri Seçmenin Kararında Ne Kadar Etkili? Değerlendirme Notu / Asmin Kavas  
Haber resmi
29/12/2017 - Viewed 5023 times

 

Türkiye yeni bir planlı döneme “11. Kalkınma Planı” ile adım atmak üzeredir. Önümüzdeki beş yılın etkin bir şekilde planlanması, Türkiye’nin önündeki hedeflere ulaşması, içinde bulunduğumuz Aralık ve Ocak aylarında gerçekleştirilen özel ihtisas komisyon toplantıları sonucunda biçimlenmektedir. Aralık ayında birincisi gerçekleştirilen iki günlük toplantıların en önemli çalışma alanlarından birisini de “Yerel Yönetimler ve Hizmet Kalitesi” oluşturmaktadır. Bu başlık altında gerçekleştirilen toplantılar kapsamında; i) yerel yönetimlere ilişkin temel sorun alanları, ii) önceki plan döneminde belirlenen hedef ve politikaların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, iii) yerel yönetimlere ilişkin devam eden yapısal sorunların giderilmesine yönelik öneriler ve iv) bunların strateji ve uygulama yöntemleri ele alınmıştır. Bu tartışma başlıklarının yanı sıra; yerel yönetim birimleri tarafından ortak ihtiyaçlar gözetilerek, kalkınmanın ve planlı kentleşmenin bir gereği olarak halkın sunulan hizmetlerin kalitesinden memnuniyet düzeyleri ve bu hizmetlerin vatandaşların oy verme süreçlerinde etkisinin olup olmadığı, toplantının diğer önemli bir tartışma eksenini oluşturmuştur. Hizmetlerin vatandaşın oy tercihlerine etkisinin tartışıldığı bu toplantılara ışık tutması amacıyla bu çalışma kapsamında, yerel düzeyde belediyeler tarafından sunulan belediye hizmetlerinin yerel seçimlerdeki seçmen tercihlerini ve oy verme davranışlarını etkileyip etkilemediği sorusuna cevap aranacaktır. Belediye hizmetleriyle seçmen davranışı arasındaki bu ilişki, pilot bir çalışma üzerinden ölçülerek ele alınacak; sonuçları tartışılacak ve değerlendirilecektir.

 

Değerlendirme notuna erişmek için tıklayınız.

Yazdır

« All News