logo tobb logo tobbetu

Küresel Ticarette 2018 Yılı Beklentileri Değerlendirme Notu / Bozkurt Aran  
Haber resmi
24/04/2018 - Viewed 3956 times

 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) küresel ticaretin görünümü konusunda yayımladığı raporda, ABD Doları esas alınarak yapılan hesaplamalarda 2017 yılında küresel ihracatın % 11 artarak 17,2 trilyon dolar olarak gerçekleştiği belirtilmektedir.  2017 yılında % 4,7 oranında büyüyen mal ticaretinin 2018 yılında da güçlü bir şekilde büyümeye devam edeceği açıklanmıştır. Küresel ticarette görülen bu büyümenin tek bir unsura bağlanması doğru olmamakla beraber, önemli katkının küresel yatırım harcamalarında gerçekleşen artış olduğu ifade edilmektedir.  Yatırım harcamalarının artışının ticaretle bağlantılı olduğu gibi aynı zamanda emtia fiyatlarında artışa neden olduğu da kaydedilmektedir.

DTÖ’nün yaptığı değerlendirmeler sonucunda, 2018 yılına ait beklentinin uluslar arası ticaretin işlem hacminin % 4,4 oranında büyümesinin beklendiği belirtilmektedir. Ticarette bu büyümenin, piyasa döviz kuru üzerinden küresel gayri safi yurt içi hâsılanın (GSYİH)  % 3,2 büyüme tahmini ile birlikte ele alınması gerektiği kaydedilmektedir.  2019 yılında ise uluslar arası ticaretin biraz azalarak  % 4’luk ılımlı bir büyümeye dönüşmesi beklenmektedir. Bununla birlikte 2008 ekonomik krizi sırasında görülen ortalama % 3’lük büyümenin üzerinde oluşması beklentisinin küresel ekonomi için sağlıklı ve olumlu bir gelişme olduğu ifade edilmektedir.

 

Değerlendirme notuna erişmek için tıklayınız.

Yazdır

« All News