TEPAV ve ODTÜ işbirliğiyle gerçekleştirilen sempozyum
bölgesel kalkınmanın aktörlerini bir araya getirdi

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV|EPRI), Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu’nu Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliğinde, 7–8 Eylül 2006 tarihlerinde, ODTÜ Mimarlık Amfisinde gerçekleştirdi. Yurtdışından ve Türkiye’den akademisyenler, araştırmacılar, uzmanlar, uygulayıcılar ve kamu yöneticileri sunumlarında bölgesel kalkınmanın çeşitli boyutlarını ele aldılar.

Sempozyumun ilk gününde dünyada bölgesel kalkınmanın kuramsal boyutta gelişimi, yeni dinamiklerin uygulama araçlarına etkisi, koordinasyon mekanizmaları, AB’deki kalkınma ajansları deneyimleri ve Türkiye’de bölgesel politikanın, yasal çerçevenin ve kurumsal yapılanmanın dönüşümü incelendi. İkinci gün ise Türkiye’deki gelişmeler, bölgesel kalkınma deneyimleri ve bölgesel politika tasarımı üzerine tartışmalar gerçekleştirilerek Türkiye’nin önündeki süreç değerlendirildi.

Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, yerelleşme konusunda yasal ve kurumsal gelişmelerin hızla devam ettiği ve kamu yönetiminde büyük dönüşümlerin yaşandığı bir dönemde gerçekleştirilmiş olması itibariyle oldukça isabetli ve yol gösterici oldu. İki gün boyunca yapılan sunumlar ve konunun kuramsal boyutu, deneyimler ve pratikler ışığında gerçekleştirilen tartışmalar bölgesel kalkınma konusunda Türkiye’nin önünde uzun bir yol olduğunu ve bölgesel kalkınma ajanslarının -iyi değerlendirilebildiği takdirde- bölgesel kalkınmanın katalizörü olabileceğini gösteriyor.

Sempozyum kitabını indirmek için tıklayın

 

Sempozyumlar:


 

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı · Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Jetbox CMS