6. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu

Bölgesel Rekabet Edebilirlik ve Yönetişim

2 Aralık 2011, AnkaraTEPAV'ın Gelenekselleşen Yönetişim Sempozyumu’nda “Bölgesel Rekabet Edebilirlik” Konuşuldu

TEPAV’ın her yıl farklı bir konuyu tartışmaya açtığı ve geleneksel hale gelen “Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu”nun altıncısı, 2 Aralık 2011 Cuma günü “bölgesel rekabet edebilirlik ve yönetişim” temasıyla gerçekleştirildi.Etkinlik ile ilgili detaylı bilgi için:

http://www.tepav.org.tr/tr/haberler/s/24976. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu'nun Bildiri Kitabı Çıktı

Uluslararası ekonomik bütünleşmenin yoğunlaşması pek çok ülkedeki rekabet ortamının kurallarını ve şeklini değiştirmiş ve büyüme ve kalkınmaya yönelik bakış açılarını değiştirmiştir. Kalkınma politikalarındaki bu paradigma değişimi beraberinde içsel potansiyellere dayalı bölgesel rekabet edebilirliği geliştirme politikalarına odaklanmayı getirmiştir. Buna paralel olarak çok katmanlı yönetişim mekanizmaları güçlü merkezi yönetim ve yerel birimler arası hiyerarşik ilişkilerin yerini almaya başlamıştır. Yerel ihtiyaçlara daha duyarlı politika geliştirme ve yönetişim mekanizmaları bölgesel kalkınmanın en önemli başarı faktörleri arasında sayılmaktadır.

2 Aralık 2011 tarihinde Ankara’da düzenlenmiş olan TEPAV- 6. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu’nun teması, bölgesel gelişme alanında yaşanan bu değişimleri göz önünde bulundurarak, Bölgesel Rekabet Edebilirlik ve Yönetişim oldu.

TEPAV tarafından düzenlenen ve alanında Türkiye'nin önde gelen tartışma platformlarından biri haline gelen "Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumları"nın altıncısında sunulan bildiri ve yapılan tartışmalara bu kitapta ulaşmak mümkün.6. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu
"Bölgesel Rekabet Edebilirlik ve Yönetişim"
TEPAV
2011
5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu'nun Bildiri Kitabı Çıktı

"Sanayi Politikasının Yönetişimi" teması altında ODTÜ Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı (KBAM) işbirliğinde düzenlenen sempozyumun bildiri kitabı çıktı. Kitap, "sanayi politikasının yönetişimi" teması altında iki gün süren sempozyumda "ticaret ve sanayi politikası", "yerel sınai kalkınma", "teşvik sistemi", "finansmana erişim", "devlet yardımları", "özel ekonomik bölgeler" ve "kümelenme" gibi konularda yapılan sunum ve tartışmalardan oluşuyor.

5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, yurtiçi ve yurtdışından alanın akademi, kamu, özel sektör ile sivil toplum kesiminden uzman ve temsilcilerini biraraya getirmişti. Türkiye gibi büyük ve karmaşık ekonomiye yapıya sahip bir ülke için çok boyutlu bir konu olan "sanayi politikasının yönetişimi" teması, sempozyumda aktif katılımla ve çok boyutlu olarak ele alınmıştı.

TEPAV tarafından düzenlenen ve alanında Türkiye'nin önde gelen tartışma platformlarından biri haline gelen "Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumları"nın beşincisinde sunulan bildiri ve yapılan tartışmalara bu kitapta ulaşmak mümkün.5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu
"Sanayi Politikasının Yönetişimi"
TEPAV
2011