7. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu

Kırsal Kalkınma Politikasının Yönetişimi

13-14 Aralık, 2012

13 Aralık 2012 - Perşembe
 
09.30 - 10.00 Kayıt
Açılış Konuşmaları
10.00 - 10.20 Prof. Dr. Güven Sak, TEPAV Direktörü
Prof. Dr. Erkan İbiş, Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, Ankara Üniversitesi, AKÇAM
 
1. Oturum: Kavramsal Çerçeve

Oturum Başkanı: Güven Sak,
TEPAV
10:20 - 11:45 Prof. David Freshwater, Kentucky Üniversitesi, ABD
Kırsal Ekonomiyi Modernleştirmek
Andrew Shepherd, Kronik Yoksulluk Araştırma Merkezi, İngiltere
Kronik Kırsal Yoksulluğa Bakış: Temel Noktalar
Prof. Dr. Huricihan İslamoğlu, Boğaziçi Üniversitesi-California Üniversitesi, Berkeley
Tarımda Oyunun Yeni Kuralları: Kazananlar / Kaybedenler Denkleminin Yeniden
Düşünülmesi
11:45 - 12:30 Yuvarlak masa tartışması
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
 
2. Oturum: Kırsal Kalkınma Politikası ve Yönetişim

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bülent Gülçubuk,
Ankara Üniversitesi, AKÇAM
13:30 - 15:00 Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, Ankara Üniversitesi, AKÇAM
Türkiye’de Kırsal Kalkınmanın Yönetişimi Sorunsalı
Gürsel Küsek, Genel Müdür, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Nahit Bingöl, Genel Müdür, Kalkınma Bakanlığı
Nermin Akyıl, Bakanlık Müşaviri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Kırsal Alanda Yoksullukla Mücadelede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik
Fonu
15:00 - 16:00 Yuvarlak masa tartışması
16.00 - 16.15 Çay-kahve arası
 
3. Oturum: Kırsal Kalkınmada Yurtdışı Deneyimler

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Çolak,
Ziraat Fakültesi Dekanı, Ankara Üniversitesi
16:15 - 17:15 Michael Bullen, Tarım ve Kırsal Kalkınma Sektör Yöneticisi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
Avrupa Birliği’nin Kırsal Kakınmaya Bakışı
Mircea Mocanu, Sosyo Ekonomik Birim Başkanı, Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı, Romanya
Halil Agah, Emekli, Dünya Bankası Kırsal Kalkınma Kıdemli Uzmanı-
Dünya Bankası’nın Kırsal Kalkınma Yaklaşımı ve Türkiye’ye Bakışı Konusundaki
Deneyimler
17:15 - 18:15 Yuvarlak masa tartışması
 
14 Aralık 2012 - Cuma
 
09.30 - 10.00 Kayıt
4. Oturum: Merkez Yerel İlişkileri ve Koordinasyon

Oturum Başkanı: Emin Dedeoğlu,
Yönetişim Direktörü, TEPAV
10:00 - 11:00 Ayşegül Akın, FAO
Kırsal Kalkınma -Uluslararası Deneyimler
Yerel Koordinasyonun Önemi
Mehmet Ali Çalışkan, Başkan, YADA-Yaşama Dair Vakıf
Merkeziyetçi Sivil Toplum
Ülker Şener-Evren Aydoğan, Araştırmacı, TEPAV
Kırsal Kalkınmanın Yönetişimi-Şanlıurfa Örneği
11:00 - 12:00 Yuvarlak Masa Tartışması
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
5. Oturum: Kırda Kadın

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurettin Yıldırak,
Ankara Üniversitesi
13:00 - 14:00 Prof. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör, Sosyoloji Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Karadeniz Bölgesi Kalkınma Politikalarından Yansımalar: Rapana Venosa
Üretiminde Kırsal Kadının Rolü
Nilüfer Dersan, SÜRKAL
Kırsal Kadın
Yrd. Doç. Dr. Dilek Eroğlu, Sosyoloji Bölümü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Kırsal Alanda Yaşayan Kadının Bilgi Çağındaki Kalkınma Ödülü;
Yoksulluk ve Sosyal Dışlanmışlık
14:00 - 15:00 Yuvarlak Masa Tartışması
15:00 - 15:15 Çay –Kahve Arası
6. Oturum: Kırda Örgütlenme ve Finansman

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Özçelik,
Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara Üniversitesi
15:15-16:30 Prof. Samar K. Datta, Hindistan Yönetim Enstitüsü
Kırda Örgütlenme ve Finansman Konularına Hindistan Deneyimi Üzerinden Bakmak
Doç. Dr. O. Murat Koçtürk, Celal Bayar Üniversitesi
Türkiye’de Çiftçi Örgütlenmesi ve Tarımsal Kooperatiflerde Örgütlenme
Cafer Yüksel, Genel Başkan, ORKOOP-Orman Kooperatifleri Merkez Birliği
Ormancılıkta Kooperatifler- ORKOOP
16:30 - 17:30 Yuvarlak Masa Tartışması
17:30 - 17:45 Çay – Kahve Arası
7. Oturum: Yuvarlak Masa Tartışması ve Genel Değerlendirme
Oturum Başkanı: Bülent Gülçubuk, Ankara Üniversitesi
17:45 - 19:00 Prof. Dr. İlhan Tekeli, Prof. Dr. Duran Taraklı*, Ahmet Yaman, Prof. Dr. Halis Akder*,
Prof. Dr. Erol Çakmak, Prof. Dr. Aziz Ekşi, Rıfat Dağ*
*Teyit bekleniyor.