9. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu

Bölgesel Kalkınmanın Geleceği

17 Aralık, 2014

Ankara - TEPAV-Konferans Salonu


9. BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETİŞİM SEMPOZYUMU
Bölgesel Kalkınmanın Geleceği17 Aralık, 2014 Ankara - TEPAV-Konferans Salonu

2006 yılından bu yana her yıl farklı bir tema çerçevesinde düzenlenen Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu'nun 9. 'su "Bölgesel Kalkınmanın Geleceği" teması ile 17 Aralık 2014 tarihinde Ankara'da düzenlenecektir.

Sempozyumda 2006'da ilk Kalkınma Ajansları'nın kurulması ile yeni bir döneme giren bölgesel kalkınma politika ve uygulamalarında gelinen noktanın tartışmacılar ve izleyicilerle birlikte değerlendirilmesi ve gelecek için çıkarımların yapılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Andres Rodriguez Pose ve Ayda Eraydın tarafından konunun kuramsal boyutu ele alınacak; Piotr Zuber Polonya , Jose Guilherme Reis ise Brezilya deneyimini izleyicilerle paylaşacak; Nahit Bingöl bu alanda son dönemde yaşanan gelişmeleri ve gelecek planlarını paylaşacak; son olarak İlhan Tekeli günün genel değerlendirmesini yapılacaktır. Toplantı programında da görüleceği üzere sunumların ardından gerçekleştirilecek tartışma oturumları ile konu farklı bakış açıları ile ele alınacaktır.