10. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu

Toplum, İktisat ve Çevre Üçgeninde Karar Vermek

19 Şubat 2016

Ankara - TEPAV-Konferans Salonu


10. BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETİŞİM SEMPOZYUMU
Toplum, İktisat ve Çevre Üçgeninde Karar Vermek19 Şubat 2016 Ankara - TEPAV-Konferans Salonu

Sürdürülebilirlik kavramı 2015 yılında BM tarafından "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"nin ilan edilmesi, 21. Taraflar Konferansı ve G20 zirvesi vesileleriyle bolca gündeme geldi. 80'li yıllardan bu yana çeşitli platformlar tarafından tartışılan sürdürülebilirlik ilkesini kuru bir söylem olmaktan çıkarıp uygulamalara gerçekten yön veren bir kavrama dönüştürme meselesi özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından güncelliğini halen korumaktadır.

Ülkemizde de özellikle mekanın kullanımına yönelik alınan kararlarda sıkça farklı bakış açılarının, farklı sektörlerin, farklı önceliklerin arasında bir çatışma yaşandığını yadsıyamayız. İktisadi rasyonel ile çevreci-toplumsal rasyonel arasında sıklıkla görülen bu çatışma hem bugünümüz hem de geleceğimiz üzerinde önemli riskler oluşturma potansiyeline sahiptir.

Bu bağlamda her yıl bölgesel kalkınma ve yönetişim alanının farklı bir boyutunu ele aldığımız sempozyum serimizin bu yılki temasını "İktisat, çevre ve Toplum Üçgeninde Karar Vermek" şeklinde belirledik. 19 Şubat 2016 tarihinde TEPAV'da düzenleyeceğimiz sempozyumda bu üç unsur arasındaki gerilimi i. İktisat ve mekansal planlama bakış açıları ile nasıl ele alabileceğimizi, ii. Küresel sürdürülebilirlik gündeminin ne kadar tutarlı olduğunu, iii. Çeşitli ülkelerde bu tür çatışmaları çözmekte kullanılan "sürdürülebilirlik değerlendirmesi" yöntemini ve iv. Türkiye'de bu alandaki en önemli mekanizma olan ÇED uygulamasının sorunlarını ve geleceğini konunun uzmanları ile tartışacağız.