logo tobb logo tobbetu

Enstitü ve Merkezler

Bölge Çalışmaları Programı

20. yüzyıl Doğu Asya ülkelerinin ciddi yapısal dönüşümler geçirerek küresel düzene intibak ettiği bir dönem oldu. 21. Yüzyıl ise   Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika’nın küresel entegrasyonunu takip edeceğimiz bir dönem olacak. [Devamı]

Avrupa Birliği Çalışmaları Merkezi

Türkiye ile AB arasında üyelik müzakerelerinin resmen başlaması ile Türkiye'nin dönüşüm süreci hızlanmış, aynı zamanda AB ile bütünleşme süreci sadece bir dış politika alanı olmaktan çıkarak, AB müktesebatına aşamalı olarak uyu [Devamı]

Jeoekonomik Çalışmaları Merkezi

Jeoekonomik Çalışmaları Merkezi, ekonomi, dış politika ve teknolojinin kesişim noktasında, kamu ve özel paydaşlar için somut politika oluşturma ve stratejik hedefleri belirleme konusunda odaklanmakt [Devamı]

Ortadoğu ve Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü (TEPAV OAS)

Türkiye’nin ekonomik, siyasi ve kültürel bakımdan kadimden bu yana yoğun ilişkilerinin bulunduğu Ortadoğu ve Orta Asya bölgeleri stratejik önemini artırarak sürdürmektedir. Ülkemiz için, anılan bölg [Devamı]

Maliye ve Para Politikası Araştırmaları Merkezi (TEPAV MAPP)

Küresel ekonomik krizin etkileri henüz sona ermeden ortaya çıkan pandemi nedeniyle ekonomilerin daralması karşısında ülkeler maliye ve para politikası araçlarını kullanarak öncelikle bu daralmanın s [Devamı]

Ekonomiyi İzleme Merkezi (TEPAV EIM)

Doğru ve zamanlı veriler, ekonominin takibi, iktisadi politikaların oluşturulması ve etkilerinin incelenmesinde kritik öneme sahiptir. 2008-2009 Küresel Finansal Krizi sonrası tüm dünyada mevcut ist [Devamı]

Ticaret Çalışmaları Merkezi (MUTS)

Türkiye’de bu alanda oluşturulan ilk merkezdir. 2012 yılında faaliyete geçmiştir. MUTS, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) esas olmak üzere küresel anlamda “kurallı ticarete” ilişkin gelişmeleri izlemektedir. Bu konuda uluslararası düş [Devamı]

G20 Çalışmaları Merkezi

TEPAV uluslararası platformda ekonomik işbirliğinin en önemli forum niteliğindeki G20’nin (Group-20) çalışmalarını uzun zamandır yakından takip etmektedir.

Türkiye’nin G20 2015 dönem başkanı olması TEPAV’ın konuya ilgis [Devamı]

Hukuk Çalışmaları Merkezi

Günümüzde artık neredeyse tartışmasız olarak kabul edilen bir gerçek var: Bir ülkenin sosyal, ekonomik ve siyasal yönden gelişmesi öncelikle iyi işleyen bir hukuk sistemine sahip olmasına bağlı. TEPAV Hukuk Çalışmaları Merkezi, [Devamı]

Makroekonomi Çalışmaları Programı

Türkiye ekonomisinin istikrar içinde büyümeye devam etmesi için alınması  gereken tedbirler ve yapılması gereken reformlar, Makro Ekonomi Çalışmaları Programı’nın temelini oluşturuyor. Yapılacak orta-uzun vadeli projeksiyonl [Devamı]

İnovasyon Çalışmaları Programı

Dünya ekonomilerini hızla değiştiren teknolojik dönüşümün takip edilmesi ve etkilerinin analiz edilmesi, günümüzde kalkınma ve sanayi politikası çalışmalarının temelini oluşturuyor. Bu çerçevede, İnovasyon Çalışmaları Progra [Devamı]

Şehir Çalışmaları Programı

Dünya nüfusunun yarıdan fazlası şehirlerde yaşıyor. Ülkeler arasındaki iktisadi rekabette şehirler giderek daha fazla rol oynuyor. Şehirler Programı’nda yaşam kalitesi yüksek, rekabetçi ve sürdürülebilir şehirlere dönüşüme k [Devamı]

Etki Analizi Merkezi

Uluslararası literatürde araştırma yöntemleri hızla değişmekte, çeşitli araştırma sorularına doğru cevapların en doğru hangi yöntemle bulunabileceğine dair yeni araçlar ortaya çıkmakta ve birçok yöntemin de geçerliliğine ilişki [Devamı]

Yönetişim Çalışmaları Merkezi

Dünyada 80'lerin sonundan itibaren kamu yönetiminde değişim rüzgârları esmektedir. Değişimi verimsiz kamu harcamaları, hantal bürokrasi ve yüksek borç yüklerinin yol açtığı kötü ekonomik performans tetiklemiştir. Anglosakson ül [Devamı]