logo tobb logo tobbetu

Etki Analizi Merkezi

Uluslararası literatürde araştırma yöntemleri hızla değişmekte, çeşitli araştırma sorularına doğru cevapların en doğru hangi yöntemle bulunabileceğine dair yeni araçlar ortaya çıkmakta ve birçok yöntemin de geçerliliğine ilişkin sorunlar ortaya konmaktadır. TEPAV Etki Analizi Merkezi’nin temel hedefi araştırma yöntemlerine yönelik güncel akademik gelişmelerin araştırma sorularının çözümünde uygulanabilirliğini sağlamak ve destek vermektir. Bu hedefe yönelik olarak özellikle uygulamalı ekonometri ve davranışsal iktisat alanlarındaki güncel gelişmelerin takip edilmesi ve uygulanması amaçlanmaktadır.

Merkez bu hedef ve amaçlara yönelik olarak araştırma projeleri tasarlamakta, uygulamakta ve TEPAV’daki tüm programlara yöntem desteği sağlamaktadır. Buna ek olarak, Merkez’de araştırma yöntem ve uygulamaları ve analitik yazım konularını da içeren iç ve dış eğitimler verilmektedir.

 

Merkez tarafından verilen eğitimler:

 

1. Politika analizi için istatistik ve Stata’ya giriş

Eğitim, araştırmacılar, kamu kurumları, özel sektör ve STK’ların politika analizi sürecinde kullanabilecekleri istatistik ve ekonometri bilgilerini tazelemeyi amaçlamaktadır. Eğitim ayrıca katılımcıların ilgi alanları doğrultusunda özelleştirilebilecek uygulamalı örnekler üzerinden Stata programının kullanımını da içermektedir.

Katılımcıların temel düzeyde istatistik/ekonometri bilgisine sahip olması önerilmektedir.

 

2. Etki Analizine Giriş

Etki analizi politika tasarım ve uygulama sürecinin en önemli aşamalarından birini oluşturmaktadır. Bu eğitim, düzenleyici etki analizi süreçlerini katılımcılara anlatmayı ve eğitim verilen kurum için uygun olabilecek uygulamalı örneklerle pekiştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitimde aşağıdaki konular yer almaktadır:

 1. Düzenleyici etki analizi nedir?
 2. Düzenleyici etki analizi metodolojisi
 3. Etki analizinde nedensellik nasıl sağlanır?
 4. Etki analizinde yarı deneysel ve deneysel yöntemlere giriş
 5. Uygulamalı örnekler

Katılımcıların temel düzeyde nicel yöntem (istatistik/ekonometri) bilgisine sahip olması önerilmektedir.

 

3. Etki Analizinde Nicel Yöntemler

Bu eğitim, etki analizini uygulamak isteyen araştırmacılar, kamu kurumları, özel sektör ve STK’lar için nicel yöntemleri uygulamalı olarak göstermeyi amaçlamaktadır. Eğitim süresince analiz için gerekli programlar (Stata gibi) kullanılmaktadır. Eğitim aşağıdaki konuları içermektedir:

 1. Düzenleyici etki analizi metodolojisi ve uygulama aşamaları
 2. Düzenleyici etki analizi yöntem ve araçları (Fayda-Maliyet Analizi, Maliyet Etkinliği Analizi, Çok Kıstaslı Analiz, Risk Analizi, Müzakere Süreci)
 3. Etki analizinde güncel yöntemler
  i.  Yarı-deneysel yöntemler: Farkların Farkı, Regresyon Süreksizliği, Araç Değişken vb.)
  ii.  Deneysel yöntemler: Lab ve saha deneyleri, güncel uygulamalar

Uygulamalar veri uygunluğu el verdiği ölçüde eğitim verilen kurum için faydalı olabilecek konularda tasarlanmaktadır.

Katılımcıların temel düzeyde nicel yöntem bilgisi (istatistik/ekonometri) ve Stata bilgisine sahip olması önerilmektedir.

 

4. Stratejik Çevresel Etki Değerlendirme

Stratejik çevresel değerlendirmesi (SÇD) yürürlükte olan ya da önerilen bir politikanın ekonomik ve sosyal etkilerinin yanı sıra, çevresel etkilerinin de karar verme sürecinin her aşamasında sistematik bir şekilde değerlendirildiği bir süreçtir. Eğitimde SÇD sürecinin aşamalarının anlatılmakta ve katılımcılara göre şekillendirilebilecek örnek uygulamalar üzerinden tartışmalar yer almaktadır.

 

5. Sosyal Etki Analizi

Uygulamaların toplumun çeşitli kesimlerinde ortaya çıkardığı etkinin incelendiği sosyal etki analizi, sosyal fayda gözeten tüm girişimler için yol gösterici olabilmektedir. Bu eğitimde sosyal etki analizinde kullanılan nicel ve nitel yöntemler yer almaktadır. Uygulamalar veri uygunluğu el verdiği ölçüde eğitim verilen kurum için faydalı olabilecek konularda tasarlanmaktadır.