logo tobb logo tobbetu

Makroekonomi Çalışmaları Programı

Türkiye ekonomisinin istikrar içinde büyümeye devam etmesi için alınması  gereken tedbirler ve yapılması gereken reformlar, Makro Ekonomi Çalışmaları Programı’nın temelini oluşturuyor. Yapılacak orta-uzun vadeli projeksiyonlarla, Türkiye ve dünya ekonomilerindeki gelişmeleri yakından takip etmek, politika analizlerine veri temelli altyapı hazırlığı yapmak, politika notları aracılığıyla gelişmelere hızlı tepki verebilmek için çalışıyoruz Ayrıca, iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma gibi mega trendlerin makro ekonomik etkilerinin değerlendiren çalışmalar yürütüyoruz.