logo tobb logo tobbetu

Şehir Çalışmaları Programı

Dünya nüfusunun yarıdan fazlası şehirlerde yaşıyor. Ülkeler arasındaki iktisadi rekabette şehirler giderek daha fazla rol oynuyor. Şehirler Programı’nda yaşam kalitesi yüksek, rekabetçi ve sürdürülebilir şehirlere dönüşüme katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Program kapsamında merkez ve yerel arasındaki yetki paylaşımının rasyonelleştirilmesi, şehir yönetiminin kalitesinin artırılması ve şehirlerin gelişiminde yeni sanayi politikası araçlarının kullanımına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca, iktisadi büyüme süreci ile mekan yönetimi arasındaki ilişkiyi analiz ediyoruz.