Arşiv

 • Temmuz 2024 (11)
 • Haziran 2024 (14)
 • Mayıs 2024 (16)
 • Nisan 2024 (15)
 • Mart 2024 (19)
 • Şubat 2024 (19)
 • Ocak 2024 (18)
 • Aralık 2023 (17)
 • Kasım 2023 (14)
 • Ekim 2023 (15)
 • Eylül 2023 (12)
 • Ağustos 2023 (21)

  COVID-19 Salgını ile Avrupa Yeşil Anlaşması’nın ilişkilendirilmesi
  Halil Agah 27 Haziran 2020
  İklim değişikliği ve çevresel sorunlar gün geçtikçe kendisini daha çok hissettirmekte ve şiddetini artırmaktadır.  Tüm bu yaşananlar, dünyanın hemen her bölgesinde çok önemli bir tehdit olarak karşımıza çıkmaktadır.  Fosil yakıtlara olan bağımlılık, daha az maliyetle daha fazla üretim yapmak için yok olma noktasına getirilen doğal kaynaklar, gün be gün azalan ormanlar ve kirlenen denizler ve okyanuslar, gezegendeki sekiz milyon türün bir milyonun kaybolma riski ile karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. [Devamı]
  COVID-19 Süreci ve Gıda Güvenliği
  Halil Agah 09 Haziran 2020
  COVID-19 salgın sürecinde hemen tüm dünyada toplumların gıdaya erişiminin yanı sıra, gıda güvenliği konusu da gündemde önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsan sağlığını riske atmayan gıdalar olarak tanımlanabilecek “gıda güvenliği” insanlar açısından hayatta kalma isteğinin en temel içgüdülerinden birisi olarak yaşamın odağında yer alan bir konudur.  Bu bağlamda, tüketilen gıdaların da yaşamı riske atmaması gereğiyle bağlantılı olarak gıda güvenliği çok önemlidir. [Devamı]
  Tarım ve Gıda Emekçileri
  Halil Agah 06 Mayıs 2020
  Hepimizin büyük bir kaygı ve belirsizlik içinde hayata tutunmaya çalıştığımız COVID-19 günleri, daha önce hiç dikkate almadığımız kimi ekonomik faaliyetleri ve bu faaliyetleri olumsuz yaşam ve çalışma koşulları altında gerçekleştiren insanların-tarımsal üretim emekçilerinin değerini açıkça ortaya çıkarmaktadır. [Devamı]
  COVID-19 Salgını ve Suyun Önemi
  Halil Agah 28 Nisan 2020
  COVID-19 salgınında korunmak için tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de insanların sosyal mesafeyi koruyabilmesi adına evlerindeki sosyal izolasyon süreci devam etmektedir.  Bir tür karantina uygulama döneminde ön plana çıkan gıda ve temizlik maddelerinin haricinde yaşam kaynağımız olan su ve suya erişim önem kazanmaktadır.  İnsanlar evlerinde daha fazla vakit geçirdiği için evdeki su tüketimleri daha da artmaktadır.  Diğer yıllara göre kurak geçen kış mevsiminin ardından COVID-19 ile mücadele döneminde hem yerel yönetimler hem de merkezi yönetimler suyun dikkatli kullanılması yönünde uyarılarda bulunmaktadırlar. [Devamı]
  Gıda Güvenliğinde Destekler Yeterli mi?
  Halil Agah 20 Nisan 2020
  Halen yaşadığımız Covid-19 salgını ortamında sağlık konusuna ilişkin alınan tedbirler ve uygulamalar, ülke yurttaşlarımızın kendilerinin ve sevdiklerinin yaşamları açısından çok önemlidir.  Ancak yaşamların devamı için mutlaka gıdaya erişim ve sağlıklı yaşam için de asgari düzeyde protein ve gıdaya ulaşım gereklidir. Tüm dünyayı tehdit salgın nedeniyle ülkeler kendi yurttaşlarının yaşamlarını sürdürmeleri için gıda güvenliği ve gıdaya erişim konusunda yoğun çabalar göstermektedirler. [Devamı]
  Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı Çözüm Olacak mı?
  Halil Agah 13 Nisan 2020
  Covid-19 salgınında yaşanan genel ekonomik kriz yanında tarım ve gıda sektöründe ciddi bir üretim krizi de gündemdedir.  Bu dönemde sağlık hizmetleri ve gıdaya erişimin önemi tüm kesimlerce daha çok anlaşılır hale gelmiştir. Covid-19 küresel salgınının etkisiyle hemen tüm dünyada gıdaya erişim konusunda; çalışan kesimlerde ve küçük işletmelerde yaşanan kaçınılmaz gelir düşüklüğü, tarım-gıda zincirinde doğabilecek yetersizlikler ve kopukluklar, gıda talebi ve arzındaki daralmanın yaratacağı hızlı fiyat değişkenliklerinden kaynaklanacak aksamalar konusunda endişeler artmaktadır. [Devamı]
  Covid-19 Salgınında Tarım ve Gıda Üretimi/Tüketimi
  Halil Agah 04 Nisan 2020
  Koronavirus (Covid-19) Kasım 2019’da Çin’den başlayarak şu anda dünyayı tamamen sarmış durumdadır. Dünya Sağlık Örgütü tüm dünyada hastalığı “pandemi” ilan ettiği bu dönemde bir yandan virüsün bertaraf edilmesi ve ölümlere çare aranırken, bir yandan da tüm insanların yaşamının devamlılığı için gerekli gıdaların temini için çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda birçok ülke ardı ardına tarımsal faaliyetlerin ve gıda üretiminin devamı için önlemler açıklamaktadır. [Devamı]
  İklim Değişikliği Ve Yaşadığımız Felaketler (!)
  Halil Agah 09 Ağustos 2018
  İçinde bulunduğum Ağustos ayı içerisinde ülkemizin güneyinde-Antalya Elmalı ve kuzeyinde Ordu’da yaşanan taşkın ve sel felaketleri sadece kent alanlarını değil kırsal alanda yaşayan ve ekonomileri ağırlıklı “tarımsal üretime” bağlı vatandaşlarımızı olumsuz açıdan etkilemiştir.  Aslında yaşanan bu felaketler ne ilk ne de son olacaktır.  Ancak bu yaşanan olumsuz olaylar son 10 yıl içerisinde sayıları hızla artmakta ve bizleri çaresizlik içerisinde bırakmaktadır.  Bu taşkınlarda çarpık kentleşme ve doğaya uyumlu olmayan yapılaşmanın yanı sıra mevsimsel değişiklikler de yaşananları tetiklemektedir. [Devamı]
  İklim Değişliği ve Türkiye
  Halil Agah 06 Haziran 2018
  İçinde bulunduğumuz dönemde aşırı ve ani olan yağışların yanı sıra dolu gibi doğa olayları sadece şehirlerdeki yaşamımızı değil tarımsal üretimi de bölgesel olarak olumsuz etkilemiştir. Bu gibi iklimde meydana gelen değişmeler ya da beklenmeyen olaylar küresel düzeydeki iklimsel olaylarla ilgili daha çok konuşmalara, haber programlarına malzeme olmaya başlamıştır. Önümüzdeki yaz aylarında da aşırı sıcaklar, susuzluk, kuraklık, mevsim hastalıklarının yaygınlaşması gibi konuları da konuşacağımızdan hemen hiç kimsenin şüphesi yoktur. [Devamı]
  Ülkemizde Uygulanan Tarım Politikasının Yeri Neresidir?
  Halil Agah 26 Ekim 2017
  Tarımsal ürünlerin en yoğun hasadının yapıldığı dönemde gümrük vergilerinin değiştirilmesi-düşürülmesi ülkemizde uygulanan tarım politikalarının ne noktaya geldiğinin bir göstergesidir. Ulusal tarım politikası, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın liderliğinde ilgili diğer bakanlıklar ve kuruluşlarla birlikte belirlenmekte olup, geçtiğimiz aylarda “Milli Tarım Politikası” olarak bizlere sunulmuştur. [Devamı]