Arşiv

 • Eylül 2020 (13)
 • Ağustos 2020 (13)
 • Temmuz 2020 (16)
 • Haziran 2020 (25)
 • Mayıs 2020 (22)
 • Nisan 2020 (25)
 • Mart 2020 (17)
 • Şubat 2020 (21)
 • Ocak 2020 (26)
 • Aralık 2019 (23)
 • Kasım 2019 (12)
 • Ekim 2019 (13)

  Etiketler

  Son GSYH verisinin düşündürdükleri
  Fatih Özatay, Dr. 06 Mart 2020
  Bugün grafiği bol bir yazı ile karşınızdayım. Grafiklerde hem GSYH’nin hem de bazı alt kalemlerinin 2018’in ilk çeyreği ile 2019’un son çeyreği arasındaki hareketleri gösteriliyor. 2018’in ilk çeyreğinden başlamamın nedeni o çeyreğin resesyon başlamadan önceki son çeyrek olması. [Devamı]
  Son 40 yılda geldiğimiz nokta, arkasındaki temel nedenler ve yapılabilecekler
  Fatih Özatay, Dr. 04 Mart 2020
  İçi giderek boşalma tehlikesi taşıyan ‘yapısal reform’ kavramı, sonuçta temel sorunların çözüm yöntemlerinin tasarlanması ve uygulanması anlamına geliyor. Dolayısıyla, öncelikle bu reformları tasarlayacak bir ekip gerekiyor. [Devamı]
  Corona salgını ve ekonomimiz
  Fatih Özatay, Dr. 28 Şubat 2020
  Salgının ne kadar süreceği ve ne kadar yayılacağı hakkında büyük bir belirsizlik var. Bir yandan aşı bulma çalışmaları bir yandan da en uygun tedavi yöntemini saptama araştırmaları büyük bir hızla sürüyor. Umulan, her iki çabanın da bir an önce olumlu sonuç vermesi. [Devamı]
  2020’de büyümeye ilişkin riskler
  Fatih Özatay, Dr. 26 Şubat 2020
  Merkez Bankası’nın reel kesimin ekonomiye ilişkin bekleyişlerini ölçmek için uzun yıllardır sürdürdüğü anketten elde edilen ‘Reel Kesim Güven Endeksi’ şubat ayı değerleri açıklandı. Endeks, bir ay öncesine kıyasla sınırlı bir iyileşme gösterdi. Bu tip aylık endekslerde aylık hareketler yanıltabiliyor. Üç aylık ortalamalara bakınca iyileşme daha belirgin; geride bıraktığımız yılın temmuz ayından bu yana yükseliş eğilimi var. [Devamı]
  Döviz rezervine bir de böyle bakın
  Fatih Özatay, Dr. 21 Şubat 2020
  Son yazımın başlığı “Döviz satan ve alan: Hangi merkez bankasının işi kolay?” şeklindeydi. Bir önceki yazım ise “ ‘Sabitimsi’ kur rejimleri” başlığını taşıyordu. Her iki yazıda da sabit kur rejimi ya da artış hızı sabit kur rejimi uygulayan ülkelerin karşı karşıya kalabilecekleri sorunlara değiniliyordu. Bu grup biraz daha genişletilip, döviz kuruna çok sık müdahale edilen, dolayısıyla adı konmasa da artış hızı sabit kur rejimini andıran bir kur rejimi uygulayan ülkeler de dahil edilebilir. [Devamı]
  ‘Sabitimsi’ kur rejimleri
  Fatih Özatay, Dr. 19 Şubat 2020
  Yazının başlığındaki ‘sabitimsi’ biraz ‘uyduruk’ bir Türkçe oldu; kastım şu: Artış hızı ‘üç aşağı beş yukarı’ sabit bir kur rejimi. Döviz kuru, özellikle bizim gibi ülkelerde, çok önemli bir değişken. Tasarruf, tüketim, yatırım, ihracat ve ithalat kararlarını yakından etkiliyor. Öte yandan enflasyonun temel belirleyicilerinden biri. Faiz üzerinde de etkili. Bilançolarında döviz cinsinden borçları ile döviz cinsinden alacakları arasında belirgin farklılıklar olan kesimler açısından da hayati önem taşıyor döviz kurundaki hareketler. Dolayısıyla, büyüme ve işsizlik gibi iki çok önemli değişkeni belirlemede önemli bir rol oynuyor. [Devamı]
  Döviz satan ve alan: Hangi merkez bankasının işi kolay?
  Fatih Özatay, Dr. 14 Şubat 2020
  Temelleri sağlam bir ekonomi düşünün. İstikrarlı bir şekilde büyüyor. Hem mevcut durumda hem de gelecekte bu sağlamlığın devam edeceği algısı toplumda ve bu ekonomiyle ilgilenen yabancılarda hâkim olsun. Olumsuz dışsal şoklar mevcut değilse, yerli parası değerlenme baskısı altında kalacaktır. [Devamı]
  Döviz borcu manevra alanını daraltır
  Fatih Özatay, Dr. 12 Şubat 2020
  Borç sınırı, öyle bir kamu borcu-GSYH oranı ki, erişildiğinde kimse o ülkeye borç vermek istemiyor; faiz oranı göğe sıçrıyor. Manevra alanı, GSYH’ye oranla hesaplanan ‘borç sınırı’ ile mevcut kamu borcu-GSYH oranı arasındaki fark olarak tanımlanıyor. Bu alan yeteri kadar genişse, GSYH büyüme oranı çok düşükse ya da negatifse, ekonomiyi canlandırmak üzere faiz dışı bütçe açığını artırıcı bir maliye politikası uygulanabileceği düşünülüyor. [Devamı]
  Daralmaya karşı maliye politikası ve kamu borcu
  Fatih Özatay, Dr. 07 Şubat 2020
  Ekonomileri küçülürken sıkı maliye politikası uygulamak zorunda kalan ülkelerin -bazı koşullar dışında- ekonomilerini daha da küçülten bu davranışı neden sergiledikleri önemli bir araştırma konusu. Son yazımda, çok sayıda ülkeyi kapsayan çok sayıdaki araştırmanın ulaştığı sonuçları özetlemiştim: Bu ülkelerin ortak özelliklerinden biri kamu borcunun milli gelire ya da vergi gelirlerine oranının yüksek olması. [Devamı]
  Ekonomi küçülürken sıkı maliye politikası kader mi?
  Fatih Özatay, Dr. 05 Şubat 2020
  Ekonomileri küçülürken sıkı maliye politikası uygulamak zorunda kalmaları, sorunlu ülkelerin ortak özelliklerinden bir tanesi. Farklı bir ifadeyle, sorunlu ülkeler, ekonomilerindeki küçülmeyi azaltmak ve bir an önce tekrar büyüme patikasına sokmak için kamu harcamalarını artıramıyorlar ve vergi oranlarını düşüremiyorlar. Aksine tam tersini yapmak zorunda kalıyorlar. Bu tür politikaya, ‘döngüye paralel’ politikalar deniliyor. Oysa ‘normal’ ülkeler, ekonomileri küçülürken kamu harcamalarını artırıp vergileri düşürebiliyorlar (karşı-döngüsel politikalar). [Devamı]