Arşiv

 • Mart 2021 (3)
 • Şubat 2021 (12)
 • Ocak 2021 (14)
 • Aralık 2020 (16)
 • Kasım 2020 (13)
 • Ekim 2020 (13)
 • Eylül 2020 (16)
 • Ağustos 2020 (13)
 • Temmuz 2020 (16)
 • Haziran 2020 (25)
 • Mayıs 2020 (22)
 • Nisan 2020 (25)

  Türkiye’nin neresi büyüyecek?

  Esen Çağlar11 Nisan 2011 - Okunma Sayısı: 5352

   

  Türkiye ekonomisi 2010'da yüzde 8,9 büyüdü. Gerçekten de maşallah dedirten bir oran. Bu oranla 2023'e kadar büyümeye devam etsek milli gelirimiz 2,2 trilyon dolara çıkıyor ve dünyadaki en büyük onuncu ekonomi haline geliyoruz. Böyle devam etsek bugün doğan bir çocuk 50 sene sonra dedesinin 46 katı kadar zengin olabiliyor.

  Ama maalesef böyle devam etmeyeceğiz. Yüzde 8,9'luk büyüme ekonomistler tarafından "fazla ısınmışlık" olarak niteleniyor ve ekonomi yönetimi bir yandan bankaları azarlıyor bir yandan da Merkez Bankası aracılığıyla ekonomiyi "soğutmaya" çalışıyor. 2011 için büyüme oranını Orta Vadeli Program (OVP)'da öngörülen yüzde 4'lük mütevazı düzeylere çekmeyi hedefliyorlar. Yoksa motorun yanma riski var herhalde.

  Bunları makrocular konuşuyorlar. Ben ise yüzde 8,9'luk bir büyümeyi neden üst üste yıllarca sürdüremeyiz, sürdürmek için ise neleri farklı yapmalıyız gibi soruların cevabını daha çok merak ediyorum. Kasım 2010'daki yazımda ekonomik büyümenin aslında şirketlerin büyümesi olacağını anlatmaya çalışmıştım.[1] Bu yazımda da ekonomik büyümenin şehirlerin büyümesi olduğunu anlatmaya çalışayım.  Türkiye'de büyümenin nerede olacağı ciddi şekilde aklıma takılıyor bu aralar. Nerede derken, soyut sektör kavramından çok, mekânsal olarak. Yani Türkiye'de hangi ilçe, hangi il, hangi bölge büyüyecek, büyümenin motoru hangi mekânlar olacak onu merak ediyorum.

  Bu soruyu merak edip araştırmaya çabalayan herkes TÜİK'i yönetenlere büyük minnet duyuyordur bu ülkede(!). TÜİK çok başarılı çalışmalarıyla ekonomik performans ve coğrafya arasındaki ilişkiyi adeta bir hançerle ayırıyor birbirinden. Örneğin, 2001'den beri il bazında milli gelir rakamları yayınlanmıyor. Ama yine de bu veri yokluğu içinde bazı tespitler yapmak mümkün.

  Önce şuradan başlayalım: Ekonomik büyüme mekansal olarak üç farklı biçimde gerçekleşebiliyor. Birincisi yatay olarak. Bir kentin nüfusu büyüyorsa, daha fazla üretim yerlerine ihtiyaç duyuyorsa, o kent giderek daha geniş bir alana yayılıyor. Sanayi ve tarım büyümesi genellikle böyle bir büyüme gerektiriyor. İkincisi ve kısmen daha az gördüğümüz büyüme biçimi ise dikey olarak gerçekleşiyor. Yatay olarak büyümenin önünde engeller varsa, bir kentte binalar giderek daha yüksek hale geliyor, daha fazla ekonomik faaliyet dikey olarak mekanını buluyor. Modern hizmetler sektörünün gelişimi de dikey büyümeyi tetikleyen başlıca unsur olabiliyor. İstanbul'daki Levent-Sarıyer hattı, Ankara'daki Eskişehir yolu aksı, veya son yıllardaki Dubai kentinin gelişimi dikey ekonomik büyümenin örnekleri. Son olarak ise aynı mekan içinde verimlilik artışları sayesinde ekonomik büyüme olabilir. Bir kent, ne yatay olarak ne de dikey olarak büyüyordur ama yaşayanlar yeni beceriler, yeni teknolojiler sayesinde daha fazla üretebiliyorlardır. Gerçek hayatta, ekonomik büyüme işte bu üç unsurun bir karışımı olarak meydana geliyor.

  Türkiye'deki durum nedir diye baktığımızda, TÜİK sayesinde şehirlerin ekonomilerinin zaman içinde nasıl bir gelişim gösterdiğini maalesef göremiyoruz. Ancak bir şehrin ekonomik büyüklüğünü, orada yaşayan nüfusun bir göstergesi olarak kabul edersek, nüfus rakamlarına bakarak bazı tespitler yapabilmek mümkün.

  Birincisi, Türkiye'deki en büyük 20 şehrin, toplam ülke nüfusu içindeki payı 1965'de yüzde 48'ken, 2010'da yüzde 65'e yükselmiş. Yani Türkiye'deki ekonomik faaliyet bu yirmi kentte son 50 yılda yoğunlaşma eğilimi göstermiş. 20. sıradaki Aydın hariç, bu kentlerin hepsinin nüfusu 1 milyonun üzerinde. Dünyada nüfusu 1 milyonun üstünde olan 500 şehir olduğunu düşünürsek, Türkiye'nin dünyanın 500 büyük kenti arasında 20 şehir sokabildiğini da görmüş oluyoruz.

  Buraya kadar her şey normal. İkinci tespit ise çok daha çarpıcı. Aynı resme İstanbul'u ayırıp baktığımızda (Şekil 1), aslında Türkiye'deki büyük 20 şehrin toplam içinden aldıkları payda son 45 sene içinde öyle büyük bir artış görünmüyor. İstanbul'un nüfus içindeki payı ise 1965'deki yüzde 7 düzeyinden, 2010'da yüzde 18'e yükselmiş. Türkiye ekonomisinin son yıllardaki büyüme kaynağı büyük ölçüde İstanbul olmuş.

  Üçüncü tespit ise başka hangi illerin Türkiye içindeki paylarını arttırma noktasında İstanbul'un hızına yaklaştıklarıyla ilgili. Aşağıdaki Tablo 1, en büyük 20 şehrimizin, nüfus hareketlerini özetliyor. En sağdaki sütunda 1980-2010 arasında şehrin, Türkiye'deki payının kaç kat arttığını görebilirsiniz. Rekor 1,7 kat artışla İstanbul'da. İstanbul'a yaklaşanlar ise Antalya (1,60), Kocaeli (1,59) ve Şanlıurfa (1,68). Bu 4 il dışında 6 ilin payı daha yükselmiş (Bursa, Van, Gaziantep, İzmir, Diyarbakır, Mersin). 3 ilin payı aynı kalmış (Hatay, Ankara, Kayseri). 7'sinin ise azalmış (Aydın, Manisa, Kahramanmaraş, Adana, Balıkesir, Konya, Samsun) .

  Bu tabloya bakınca aklıma ilk gelenler şunlar. Antalya'nın büyümesinin arkasındaki temel faktör rahmetli Özal döneminde o bölgenin  "özel ekonomik bölge" ilan edilmesi ve turizm merkezi haline gelmesiyle yakından ilgili. Şanlıurfa'nın büyümesi ise yine eskilerin bir diğer büyük projesi olan Güneydoğu Anadolu Projesi'nin giderek işlevsel hale gelmesiyle ilgili olabilir. Kocaeli'nin büyümesini ise İstanbul'un büyümesinin bir uzantısı olarak ele alsak pek yanılmayız. Diğer birçok ilin büyümesi ise, ekonomik performans kadar, terör sorununa bağlı göçle alakalı olabilir.

  Bunları bir kenara bırakıp, merceği İstanbul'a yaklaştırınca, İstanbul'un da tipik bir yatay büyüme örneği olduğunu açıkça görülüyor. 1965'de ve 1980'de İstanbul'un 17 ilçesi varmış. Bu 17 ilçenin nüfusu 1980'den 2010'a sadece 100 bin kişi artmış. 1980'den 2010'a ise her birinin nüfusu ortalama 600 bin olan 12 ilçe daha İstanbul'a eklenmiş (Tablo 2). Başka bir ifadeyle, son 30 senede, her sene, İstanbul'a Sinop büyüklüğünde (200 bin kişilik) bir parça katılmış.

  Bu İstanbul meselesi apayrı bir tartışma konusu olduğu için bir başka yazıya bırakıyorum. Ancak şimdilik şunları söyleyebilirim. Eğer önümüzdeki dönemde Türkiye'nin büyümesi şehirlerin büyümesi olacak ise, ben artık 1980-2010 döneminde olduğu gibi İstanbul'un büyümenin motoru işlevini yerine getirebileceğini düşünemiyorum. Böyle bir beklenti hem bu güzel kente büyük haksızlık olur, hem de pek gerçekçi olmayabilir. Zira kentin yatay olarak sınırlarına ulaşıldı, dikey olarak büyümesi kentin yapısına büyük zararlar verebilir. Verimlilik açısından ise İstanbul'a gelen her yeni araç şehirdeki yüksek tıkanıklık düzeyinden dolayı verimliği arttırmaz tam tersine düşürür.

  Dolayısıyla Türkiye'nin artık İstanbul dışında yeni ekonomik büyüme merkezleri bulması gerekiyor. Bu ise piyasaları ve şehirleri kendi hallerine bırakmakla değil, ancak Antalya ve Şanlıurfa örneklerinde gördüğümüz gibi büyük projelerle mümkün oluyor. Umarım ekonomi politikaları gündeminde, büyümenin mekansal boyutlarını daha fazla tartışmaya başlarız önümüzdeki dönemde. Eğer bunu yapmazsak, önümüzdeki tek seçenek İstanbul'un göğe doğru yükselmesini beklemek olacak.

   

  Şekil 1: Türkiye'de şehirlerin toplam nüfus içindeki payları: En büyük 10 şehir (İstanbul hariç), İkinci en büyük 10 şehir, İstanbul; 1965, 1980 ve 2010

  En büyük 10 şehir: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Konya, Antalya, Gaziantep, Şanlıurfa, Mersin

  En büyük ikinci 10 şehir: Kocaeli, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Samsun, Kayseri, Balıkesir, Kahramanmaraş, Van, Aydın

  esenbuyume.520px

  Kaynak: TÜİK

   

  Tablo 1: Türkiye'nin en büyük 20 şehrinin nüfusu, Türkiye içindeki payları ve artış hızları (1965, 1980, 2010)  Nüfus (bin kişi) ve Türkiye içindeki payı

  Şehrin Türkiye nüfusu içindeki payı kaç kat arttı?  1965 nüfus

  1965 pay

  1980 nüfus

  1980 pay

  2010 nüfus

  2010 pay

  1965-2010

  1965-1980

  1980-2010

  1

  İstanbul

  2293

  7,30%

  4741

  10,60%

  13255

  17,98%

  2,46

  1,45

  1,70

  2

  Ankara

  1644

  5,24%

  2854

  6,38%

  4771

  6,47%

  1,24

  1,22

  1,01

  3

  İzmir

  1234

  3,93%

  1976

  4,42%

  3948

  5,36%

  1,36

  1,12

  1,21

  4

  Bursa

  755

  2,41%

  1148

  2,57%

  2605

  3,53%

  1,47

  1,07

  1,38

  5

  Adana

  902

  2,87%

  1485

  3,32%

  2085

  2,83%

  0,98

  1,16

  0,85

  6

  Konya

  1122

  3,57%

  1562

  3,49%

  2013

  2,73%

  0,76

  0,98

  0,78

  7

  Antalya

  486

  1,55%

  748

  1,67%

  1978

  2,68%

  1,73

  1,08

  1,60

  8

  Gaziantep

  511

  1,63%

  808

  1,81%

  1700

  2,31%

  1,42

  1,11

  1,28

  9

  Şanlıurfa

  450

  1,43%

  602

  1,35%

  1663

  2,26%

  1,57

  0,94

  1,68

  10

  Mersin

  511

  1,63%

  843

  1,88%

  1647

  2,23%

  1,37

  1,16

  1,19

  11

  Kocaeli

  335

  1,07%

  596

  1,33%

  1560

  2,12%

  1,98

  1,25

  1,59

  12

  Diyarbakır

  475

  1,51%

  778

  1,74%

  1528

  2,07%

  1,37

  1,15

  1,19

  13

  Hatay

  506

  1,61%

  856

  1,91%

  1480

  2,01%

  1,25

  1,19

  1,05

  14

  Manisa

  748

  2,38%

  941

  2,10%

  1379

  1,87%

  0,79

  0,88

  0,89

  15

  Samsun

  755

  2,41%

  1008

  2,25%

  1252

  1,70%

  0,71

  0,94

  0,75

  16

  Kayseri

  536

  1,71%

  778

  1,74%

  1234

  1,67%

  0,98

  1,02

  0,96

  17

  Balıkesir

  708

  2,26%

  853

  1,91%

  1152

  1,56%

  0,69

  0,85

  0,82

  18

  Kahramanmaraş

  438

  1,40%

  738

  1,65%

  1044

  1,42%

  1,01

  1,18

  0,86

  19

  Van

  266

  0,85%

  468

  1,05%

  1035

  1,40%

  1,66

  1,23

  1,34

  20

  Aydın

  524

  1,67%

  652

  1,46%

  989

  1,34%

  0,80

  0,87

  0,92


  Türkiye

  31391

  100%

  44736

  100%

  73722

  100%
  Kaynak: TÜİK ve TEPAV hesapları

   

  Tablo 2: Eski ve Yeni İstanbul: İstanbul'un ilçelerinde nüfus hareketleri, bin kişi, (1965, 1980, 2010)  1965

  1980

  2010
  1965

  1980

  2010

  1

  Adalar

  15

  18

  14


  18

  Büyükçekmece


  182

  2

  Bakırköy

  168

  883

  219


  19

  Kâğıthane

  416

  3

  Beşiktaş

  107

  188

  184


  20

  Küçükçekmece

  696

  4

  Beykoz

  68

  115

  246


  21

  Pendik

  585

  5

  Beyoğlu

  218

  223

  248


  22

  Ümraniye

  603


  Eminönü (Fatih)

  138

  93  23

  Bayrampaşa

  269

  6

  Çatalca

  62

  89

  62


  24

  Avcılar

  365

  7

  Eyüp

  168

  332

  338


  25

  Bağcılar

  738

  8

  Fatih

  345

  475

  431


  26

  Bahçelievler

  590

  9

  Gaziosmanpaşa

  90

  219

  474


  27

  Güngören

  309

  10

  Kadıköy

  166

  468

  532


  28

  Maltepe

  438

  11

  Kartal

  97

  413

  432


  29

  Sultanbeyli

  291

  12

  Sarıyer

  52

  118

  280  Yeni İstanbul Toplam

  5482

  13

  Silivri

  35

  53

  138  14

  Şile

  18

  20

  28  15

  Şişli

  268

  468

  317  16

  Üsküdar

  135

  366

  527  17

  Zeytinburnu

  103

  124

  292
  Eski İstanbul Toplam

  2253

  4665

  4762  Kaynak:TÜİK

   


  [1] http://www.tepav.org.tr/tr/kose-yazisi-tepav/s/2096

   


  * Esen Çağlar, TEPAV Ekonomi Politikaları Analisti, http://www.tepav.org.tr/tr/ekibimiz/s/25/Esen+Caglar

  Etiketler:
  Yazdır