logo tobb logo tobbetu

Ankara Forumu

 

Bölgesel ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerden biri olan 'Filistin-İsrail-Türkiye Ekonomik İşbirliği için Ankara Forumu' Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Filistin Ticaret, Sanayi ve Ziraat Odaları Federasyonu ve İsrail İmalatçılar Derneği'nin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bu forum, Türkiye, Filistin ve İsrail'den gelen işadamları delegasyonları arasında sürekli bir üçlü diyalog mekanizması geliştirmek amacını taşımaktadır. Ankara Forumu, barış sürecinde eksikliği bugüne kadar hissedilen ilk sivil toplum inisiyatifi özelliğine sahiptir.

Bu forum, üç toplum arasında yalnızca konuşmaya imkân veren bir kanal değil, somut konular etrafında fikir alışverişine ve hareket planları yapılmasına zemin hazırlayan gerçek bir platform olmaya doğru gitmektedir.

Nisan 2005 ve Eylül 2005 arasında yapılan üç toplantı ile Ankara Forumu çerçevesinde oluşturulan işadamları ağı, genel sorunlara yerel çözümler üretebilecek bir kapasite haline gelmiştir. Küçük ama pratik adımlarla karşılıklı güven tesis edilmeye başlanmıştır.

Şu ana kadar Ankara Forumu kapsamında iki çalışma grubu kurulmuştur. Bu çalışma gruplarından ilki İsrail'in Gazze'den çekilmesi süreci kapsamında bölgedeki turizm alanında yapılabilecek işbirliği olanaklarını araştırmaktadır. İkinci çalışma grubu ise Erez Sanayi Bölgesi'nin Yeniden Canlandırılması ile ilgilidir.