logo tobb logo tobbetu

Mali İzleme Çalışmaları

 

Ülkemizde yaşanan ekonomik sorunların temelinde kamu mali yönetimindeki aksaklıkların yattığı bilinen bir olgudur. Son yıllarda sağlanan ekonomik istikrarın ve büyüme sürecinin devamlılığı açısından kamunun mali disiplinden taviz vermemesi, mali saydamlık ilkelerine uygun davranması gerekmektedir. Bütçelerin demokratik yaşamda taşıdığı önemi dikkate alındığında bu disiplinin sadece hükümetlere bırakılmayacak kadar ciddi bir konu olduğu bütün dünyada genel kabul görmektedir.

Nitekim gelişmiş batılı ülkelerde, kamuoyu adına kamu bütçe sürecinin, mali mevzuatın ve mali saydamlığın izlenmesi sivil toplum örgütleri/bağımsız düşünce kuruluşları tarafından uzun süredir yapılmaktadır.

TEPAV Türkiye'de bu görevi yerine getirmek ve "bütçe takipçisi" olmak için önemli bir adım atarak Mali İzleme Projesi'ni başlatmıştır. TEPAV Haziran 2005 itibariyle aylık olarak bütçe gelişmelerini, mali mevzuatı izlemekte, değerlendirmekte ve Mali İzleme Raporu adı altında kamuoyunun bilgisine sunmaktadır.

Mali İzleme Raporları esas olarak aylık yayınlanmakla beraber, bütçe verilerinin gelişimi, değerlendirmelerin toplu yapılmasını gerektirdiği durumlarda iki aylık dönemlerde de yayınlanabilmektedir.

Buna ek olarak yılda biri defa TEPAV uzmanlarınca geliştirilen "Mali Saydamlık Endeksi"ne dayalı Mali Saydamlık Raporu yayımlanmaktadır.

Raporlarda mümkün olduğu ölçüde rakamlara boğulmadan, uzman olmayan bir vatandaşın anlayacağı tarzda bir üslup kullanılmakla beraber konuyla ilgili uzman kişileri de tatmin edecek bir bilgi ve analitik içerik sağlanmaya çalışılmaktadır.

Haziran 2006 tarihine kadar EPRI bünyesinde yürütülen Mali İzleme Projesi bu tarihten itibaren İstikrar Enstitüsü bünyesine alınmıştır.