logo tobb logo tobbetu

Bölgesel Kalkınma Çalışmaları

 

Küresel ölçekte bölgesel kalkınma dinamiklerinde yaşanan yenilikler kalkınma politikasının hedeflerinde, mekanizmalarında ve uygulamalarında değişimlere yol açmaktadır. Özellikle Avrupa ülkelerinde bu yeni dinamikler değişik yönetişim mekanizmaları ile yönlendirilerek kalkınma hedeflerine ulaşılmaya çalışılmaktadır. Üye ve aday üye ülkelerin Avrupa Birliği'nin bölgesel politikasına uyum tedbirleri de bölgesel kalkınmadaki yeni yönetişim mekanizmalarını etkilemektedir.

Bölgeler arası gelişmişlik farklarının yüksekliği Türkiye'de de bölgesel kalkınma araçlarının bir kez daha gözden geçirilmesini gerekli kılmaktadır. Bölgesel kalkınma geçmişte olduğu gibi merkezi hükümetin müdahalesine dayalı yukarıdan aşağıya bir yaklaşım yerine artık bölgesel, yerel, ulusal ve hatta uluslararası aktörlerin katılımıyla gerçekleşebilecek bir olgu olarak tanımlanmaktadır. Yeni yönetişim mekanizmaları ve kalkınmanın yeni dinamikleri bölgesel kalkınmanın tanımını, stratejilerini, müdahale biçimlerini, aktörlerini, örgütlerini ve kurumsal yapılarını değiştirmektedir. Bölgesel ve yerel kalkınmayı gerçekleştirebilmek için bu ölçeklerde çeşitli kurumsal yapılanmalara ve örgütlenmelerin katılımına dayalı aşağıdan yukarı bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu çerçevede ilk aşamada 2006 yılında iki pilot uygulama olarak İzmir ve Çukurova Bölgelerin'de kalkınma ajansları kurulmuş; ardından 2008 yılı sonu itibariyle geri kalan 24 Düzey II Bölgesinde de ajansların kurulmaya başlamıştır. Bölge düzeyinde gerçekleştirilen bu kurumsallaşma çalışmalarının ardından yerel dinamiklere dayalı bölgesel kalkınma pratiklerinin yaygınlaşması ivme kazanması beklenmektedir.

TEPAV, Türkiye'de bölgesel kalkınma stratejilerini ve kurumsallaşma çabalarını izlemek ve bu alandaki önemli aktörlerle bu süreci tartışarak sürece katkıda bulunmak amacıyla bölgesel kalkınma alanında çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda 2006 yılından bu yana "Bölgesel Kalkınma", "Çok Düzlemli Yönetişim", "Planlamadan Uygulamaya", "Sosyal Politikanın Yönetişimi" temalı  Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumları gerçekleştirilmiştir.(bkz: http://www.tepav.org.tr/sempozyum/)  Sempozyum dışında bölgesel kalkınma inisiyatifleri arasında ağ oluşturarak, yurtiçi ve yurtdışı deneyimlerin araştırarak, süreçle ilgili politika değerlendirme notları hazırlayarak ve konuyla ilgili tartışma ortamları sağlanarak ülkenin bölgesel kalkınma sürecine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.