logo tobb logo tobbetu

Anayasa Çalışmaları

 

TEPAV, bir düşünce kuruluşu olarak, demokratik, çoğulcu yeni bir anayasanın katılımcı bir süreçle hazırlanması vizyonuyla, anayasa tartışmalarına iki bakımdan katkıda bulunmaya çalışıyor:

Birincisi, Anayasa Platformu'nun sekreteryası olarak, bugüne kadar tanık olduğumuz anayasa yapma ve değiştirme süreçlerinin ötesinde şeffaf ve katılımcı bir süreç tasarlayabilmek adına, örgütlü sivil toplumun anayasa gibi toplumsal bir uzlaşıyı yansıtması gereken en temel metin konusundaki görüşlerini derlemek ve belgelemek; bunun için mümkün olan en kapsamlı sivil toplum katılımını sağlayarak demokrasiyi, insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü desteklemek.

İkincisi ise düşünce kuruluşu olması hasebiyle, Anayasa Platformu'ndan bağımsız olarak, anayasa yapım sürecinin daha sağlıklı bir temelde ilerleyebilmesine olanak tanımak adına, gerek kuramsal birikimden gerekse diğer ülke örneklerinden yararlanarak, süreç ve içeriğe ilişkin geniş kapsamlı bir malumat dizgesi sunmak ve böylece tartışmaların ilerleyeceği zemini pekiştirmek.

TEPAV'ın bakış açısına göre, Türkiye'nin kendi anayasasını tartışarak, konuşarak yapma zamanı gelmiştir. Bilgiyle desteklenen, gerçekçi ve akılcı bir tartışma süreci için, anayasa konusundaki temel bileşenler konusunda bir bilgi birikimi oluşturmak ve paylaşmak gerekmektedir. Anayasa yalnızca uzmanların tartışacakları, hazırlayacakları, belirleyecekleri bir metin değildir. Anayasa, bir toplumun birlikte yaşamak konusundaki temel uzlaşı zeminini, bu yaşamanın koşul ve kurallarına ilişkin tasavvurunu, ortak gelecek tahayyülünü temel alan ve yansıtan bir metin olmak zorundadır. Bunun için anayasanın temelleri, katılımcı bir süreçle açığa çıkarılacak toplumsal taleplerden, ancak her koşulda geniş bir malumat setiyle yoğrulan ve desteklenen ve uzlaşmaya yönelik bir istişare ve müzakere sürecinden beslenmelidir.

TEPAV Hukuk Çalışmaları Merkezi

Bu doğrultuda çalışmalar yapan Hukuk Çalışmaları Merkezi , "anayasa yapımı"na ilaveten şu ana başlıklarda da düzenli çalışmalar gerçekleştiriyor:

1-    Yeni bir anayasal düzende denetleme-dengeleme mekanizmaları ile kuvvetler ayrılığının tesisine imkan veren "hükümet sistemleri",

2-    Temsilde adalet sağlayacak ve fakat yönetimde istikrardan taviz vermeyecek bir şekilde tasarlanabilen "seçim sistemleri",

3-   Yalnızca demokratikleşme ile temel hak ve özgürlüklerin değil, aynı zamanda çeşitli kurumsal veçheleriyle ekonomik büyüme ve sosyal gelişimin de teminatı olan "yargı bağımsızlığı".

Enstitü, benzeri başlıklarda gerçekleştirilecek tarafsız ve objektif analizler ışığında erişilebilir ve kapsamlı bir malumat seti oluşturmanın Türkiye'de çağdaş bir hukuk düzeni kültürünün yerleşmesine mütevazı bir katkı sağlayacağını ummaktadır.