logo tobb logo tobbetu

COVID-19 Küresel Salgınının Türkiye CDS Primlerine ve BİST 100 Endeksine Etkisi

 

 

Başlık                  : COVID-19 Küresel Salgınının Türkiye CDS Primlerine ve BİST 100 Endeksine Etkisi

Sayı                     : WP202001

Yazar(lar)           : Ecem Demirhan

Dil                        : Türkçe

Tarih                   : Nisan 2020

Özet                    : 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘’küresel salgın’’ olarak ilan edilen COVID-19, sağlık açısından olduğu kadar ekonomi genelinde de bir belirsizlik ortamı yaratıyor. Her geçen gün artmaya devam eden vaka sayıları belirsizlik ortamını beslerken bu belirsizlik, riski ve korkuyu beraberinde getirmekte ve finansal piyasalarda da olumsuz etkiye neden olmakta. Bu çerçevede, ülkelere ilişkin risk algısını gösteren hisse senedi piyasa endekslerini ve CDS primlerini, ilk vakanın görüldüğü Çin ve 1 Nisan 2020 itibarıyla en fazla sayıda vakanın görüldüğü Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya için Türkiye ile karşılaştırmalı olarak inceledik. Buna ek olarak COVID-19 salgınının Türkiye piyasalarında yarattığı etkiyi analiz etmek için 5 yıl vadeli CDS primleri ve BİST 100 getirilerindeki değişkenliği (volatiliteyi) hesapladık. Sonuçlar bu küresel salgının finansal varlık riskliliğinin ve fiyat değişimlerindeki belirsizliğin en temel göstergelerinden biri olan volatiliteyi etkilediğini göstermekle beraber, her iki piyasanın hareketlerinin vaka sayısına verdikleri tepki açısından yatırım kararlarında yol gösterici nitelik taşıdığı görülmektedir.

Anahtar Sözcükler: CDS, BİST100, COVID-19, Volatilite

JEL Sınıflaması      : G00Çalışmaya erişmek için tıklayınız.