logo tobb logo tobbetu

Yüksek kaldıraç, döviz açık pozisyonu ve 2018-19 krizi

 

Başlık                  : Yüksek kaldıraç, döviz açık pozisyonu ve 2018-19 krizi

Sayı                     : WP202003

Yazar(lar)           : Fatih Özatay

Dil                        : İngilizce

Tarih                   : Aralık 2020

Özet               : Gelişmiş ülkelerin küresel finansal krizin olumsuz etkilerine tepki olarak uyguladıkları para politikaları, yükselen piyasa ekonomilerine bol miktarda sermaye girişine yol açtı. Yükselen piyasa ekonomilerinde ekonomi politikası tasarlayanlar ve uygulayanlar, bu politikaların ülkelerinde finansal istikrarsızlığa yol açtığını belirterek uluslararası işbirliği çağrıları yaptılar. Nitekim, küresel krizden 2018 ortalarına kadar olan süreçte, Türkiye’de bankaların kaldıraç oranları belirgin biçimde yükseldi ve finans sektörü dışındaki şirketlerin döviz yükümlülükleri ile döviz alacakları arasındaki fark keskin biçimde açıldı. Bu kırılganlıklara sahip herhangi bir yükselen piyasa ekonomisinde, dışarıdan sermaye girişinin durmasına yol açan bir şok krize yol açabilir. Türkiye ekonomisi, bir dizi şok sonrası 2018’in üçüncü çeyreğinde resesyona girdi. Bu çalışma, 2018-19 krizinde finansal kırılganlıkların ve uygulanan ekonomi politikasının oynadığı rolü tartışmayı ve bazı politika dersleri çıkarmayı amaçlıyor. Yapılan ekonomi politikası hatalarının belirleyici olduğunu gösteriyor.

Anahtar Sözcükler    : Kriz, yurtdışından borçlanma, döviz açık pozisyonu, kaldıraç

JEL Sınıflandırılması  : E32, E52, F34, F42, G01, G38

 

Çalışmaya erişmek için tıklayınız.