logo tobb logo tobbetu

COVID-19 ile Mücadele Sürecinde Yerel Yönetimlerin Genel Görünümü

 

 

Başlık                  : COVID-19 ile Mücadele Sürecinde Yerel Yönetimlerin Genel Görünümü

Sayı                     : WP202101

Yazar(lar)           : Asmin Kavas Bilgiç

Dil                        : Türkçe

Tarih                   : Ocak 2021

Özet                    : Tüm dünya, COVID-19 salgını ile mücadele konusunda alarma geçmiş durumdadır. Salgın özellikle nüfusun yoğun olduğu kentsel alanlarda etkisini daha fazla göstermektedir. Kentsel ölçekte, vatandaşa en yakın hizmet sunmakla yetkili olan yerel yönetimlerin rolü salgınla mücadelede çok önemlidir. Yerel yönetimler, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 ile mücadele sürecine destek olmak amacıyla; hizmet sunma yöntemlerini ve becerilerini geliştirerek, salgının yayılımını hafifletmeyi hedeflemektedirler. COVID-19 salgını ile mücadelede yerel yönetimlerin sundukları hizmetlerin araştırılması ve yerel yönetimlerinin öneminin tartışılması bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. İçerik analizi yöntemi ile geliştirilen bu çalışma kapsamında, uluslararası bağlamada salgından en çok etkilenen yerel yönetimlerin ve Türkiye’deki 30 büyükşehir belediyesinin salgınla mücadele sürecindeki yöntem ve uygulamalarına yer verilerek; bu birimlerin önemi tartışılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonuç kısmında Türkiye’de salgın döneminde merkezi idarenin, yerel yönetimlerin bazı eylem ve faaliyetlerine yönelik kontrol ve müdahalesinin fazla olduğu; buna rağmen uluslararası örnekler de dikkate alındığında yerel yönetimlerin salgınla mücadele sürecinde başarılı uygu-lamalara imza attığı tespiti yapılmıştır.

Anahtar Sözcükler: COVID-19, yerel yönetimler, hizmet, müdahale, ihtiyaç

JEL Sınıflaması  : R53, R58

 

Çalışmaya erişmek için tıklayınız.