logo tobb logo tobbetu

TEPAV Makroekonomik Dengesizlik Göstergeleri Bülteni

 

 

Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında maliye ile para politikaları arasındaki eş güdümü güçlendirmek, makroekonomik politikaları izlemek ve bu politikaların gözetimini geliştirmek amacıyla oluşturulan Makroekonomik Dengesizlik Göstergeleri - MDG (Macroeconomic Imbalance Procedure – MIP) çerçevesi ve MDG Puan Tablosu (MIP Scoreboard), TEPAV tarafından Türkiye için kamuya açık resmi istatistikler esas alınarak gösterge niteliğinde oluşturulmakta ve üç aylık bazda güncellenerek Makroekonomik Dengesizlik Göstergeleri Bülteni ile paylaşılmaktadır. Bültende ayrıca üye ülkeler ile karşılaştımanın yer aldığı yıllık istatistiklere de yer verilmektedir.

 

Bültenin ilk sayısı Temmuz 2021’de yayınlanmış olup yeni sayılar kaynak istatistiklerin yayımını takiben TEPAV web sitesinde paylaşılmaktadır.

 

 

Bültenler

»2023

»2022

»2021