logo tobb logo tobbetu

Ekibimiz

Elif Güler
Araştırmacı

Elif Güler

email icon

Elif Güler, lisans eğitimini 2021 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Şehir ve Bölge Planlama (anadal) Bölümünde ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama (yandal) Bölümünde tamamladı. Temmuz 2020 ile Mart 2023 yılları arasında özel sektörde çeşitli araştırmalar yaptı. Araştırmalarını konut ekonomisi politikaları, stratejik planlama ve kalkınma, iklim değişikliğinin kentler üzerindeki etkileri ve dirençlilik konuları üzerine yapmaktadır.

2022 yılında başladığı yüksek lisans eğitimi, Şehir Planlama bölümünde Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde halen devam etmektedir.

Elif Güler, TEPAV’a 2023 Nisan ayında Araştırmacı olarak katıldı.

« Geri Dön