logo tobb logo tobbetu

Anahtar Kelimeler: 10

Dijital pazarlardaki Türk hukuku düzenlemeleri uluslararası rekabet politikası ekseninde değerlendirildi Halil Baha Karabudak, Dr. Ekin Korkmaz Göka, Gülce Korkmaz ve Sevgi Özben tarafından TEPAV için hazırlanan “Dijital Pazarlara İlişkin Türk Hukukundaki Düzenlemelerin ve Düzenleme Çalışmalarının Uluslararası Örnekler Işığında Rekabet Hukuku ve Politikası Çerçevesinde Değerlendirilmesi” başlıklı politika notu, Türkiye'deki düzenlemeleri diğer ülkelerdeki deneyimlerle birlikte ele alırken Rekabet Kurumu'nun dijital piyasalardaki düzenlemelerin yürütülmesi konusunda daha etkin bir rol üstlenebileceğine dikkat çekiyor.
Haber Resim
15/03/2024     Dijital platformlar, hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin ürünleri olarak karşımıza çıkıyor. Giderek pazarın belirleyicisi konumuna yükselen bu pla [Devamı]
Yargısal sorunların çözümü ekonomik istikrarın anahtarı olabilir mi? TEPAV tarafından düzenlenen “Ekonomide İstikrar ve Hukuk” başlıklı toplantıda hukuk ve ekonomi ekseninde Türkiye’deki sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. Toplantıda sürdürülebilir ekonomi için hukukun belirleyici rolüne de dikkat çekildi.
Haber Resim
07/03/2024     TEPAV'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Ekonomide İstikrar ve Hukuk" başlıklı toplantı, 6 Mart 2024 tarihinde ilgili kurumların uzmanları, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekl [Devamı]
“Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma” Toplantısı  
Haber Resim
07/03/2018   TEPAV Hukuk Çalışmaları Merkezi 2018 yılı toplantılarından ikincisi “Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma” konusu ile 7 Mart 2018 tarihinde TBMM Başkanları, yüksek yargı üyeleri, bakanlıklar, çok sayıda öğretim üyesi ve [Devamı]
“İş Hukukunda Arabuluculuk: Güncel Sorunlar ve Tartışmalar” Toplantısı  
Haber Resim
27/02/2018   TEPAV Hukuk Çalışmaları Merkezi’nin 2018 yılında gerçekleştireceği toplantıların ilki olan “İş Hukukunda Arabuluculuk: Güncel Sorunlar ve Tartışmalar” konulu toplantı, TBMM Başkanları, yüksek yargı üyeleri, çok say [Devamı]
Yüksek Yargının Yeniden Yapılandırılması TEPAV’da Tartışıldı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Artuk Ardıçoğlu’nun konuşmacı olduğu toplantıda, Yargıtay ve Danıştay’ın yeniden yapılandırılmasıyla ilgili kanun tasarısı değerlendirildi.
Haber Resim
29/06/2016 ANKARA- TEPAV Hukuk Çalışmaları Merkezi, 29 Haziran Çarşamba günü “Yüksek Yargının Yeniden Yapılandırılması: Güncel Tartışmalar” başlıklı bir toplantı gerçekleştirdi. TEPAV’da düzenlenen toplantıya, hukukçular, akad [Devamı]
TEPAV’da Kayyum Müessesesine İlişkin Güncel Sorunlar Tartışıldı Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Devrim Güngör’ün konuşmacı olduğu toplantıda, ilgili mevzuat çerçevesinde, kayyum müessesine ilişkin düzenlemeler ve buna bağlı olarak uygulamadan kaynaklanan sorunlar ele alındı.  
Haber Resim
24/06/2016   ANKARA- TEPAV Hukuk Çalışmaları Merkezi’nin düzenlediği “ Türk Hukukunda Kayyum Müessesesine İlişkin Güncel Sorunlar” konulu toplantı, 24 Haziran Cuma günü TEPAV’da gerçekleştirildi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültes [Devamı]
Kişisel Verilerin Korunmasının İktisadi ve Hukuki Analizi… TEPAV ve Bilgi Üniversitesi tarafından yapılan çalışmanın çıktıları İstanbul’da açıklandı
Haber Resim
21/05/2014 İSTANBUL- TEPAV ve Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü'nün ortaklaşa hazırladıkları Kişisel Verilerin Korunmasının İktisadi ve Hukuki Analizi isimli raporun çıktıları İstanbul’da açıklandı. TEPAV Giri [Devamı]
Türk ve Ermeni Halklarının İlişkilerine Hukuki Çerçeve... Diplomatik ilişkilerin olmadığı iki devlet arasında toplumların etkileşim halinde olduğu gerçeğinin getirdiği ihtiyaç, raporun hazırlanmasına dayanak oluşturdu.
Haber Resim
16/11/2012   ANKARA/ERİVAN - TEPAV, Erivan merkezli Uluslararası İnsani Kalkınma Merkezi (International Center for Human Development - ICHD)  ile birlikte “Ermenistan ve Türkiye Arasındaki Hukuki Meselelerin Değerlendirilmesi (Review of Legal Issu [Devamı]
Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’ye İlişkin 2012 İlerleme Raporu Değerlendirme Notu / Özge Mumcu
Haber Resim
12/10/2012 "Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’ye ilişkin 2012 İlerleme Raporu 10 Ekim’de açıklandı. Açıklanan rapor hem AB Bakanlığı hem de Dışişleri Bakanlığı’nca tepkiyle karşılandı. AB Bakanı Egemen Bağış, raporun bir karne olmad [Devamı]
Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Hakkı, Uzun Yargılama Sürelerine Çare Olur Mu? Değerlendirme Notu / Mehmet Ratip
Haber Resim
08/10/2012 "Türkiye’de, 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru kurumu işlemeye başladı. Bireysel başvuru, 2010 anayasa değişikliğiyle yeni bir hak arama yolu olarak hukuk sistemimize girmişti. Kuruma yüklenen [Devamı]