logo tobb logo tobbetu

Anahtar Kelimeler: Cari Acik

TEPAV Direktörü Sak: “Devletin Kemer Sıkması Gerekiyordu, Milletin Kemeri Sıkılıyor” Güven Sak, 11. Perakende Zirvesi'nde “Endişeye mahal yok (mu?)” başlıklı bir konuşma yaptı.
Haber Resim
19/10/2011 İSTANBUL – TEPAV Direktörü Güven Sak, Merkez Bankası’nın piyasaya yaptığı müdahale ve hükümetin son kararları konusunda “Merkez Bankası'nın ne yaptığını ben de bilmiyorum. Hükümetin açıkladığı bütçeyle ilgili ted [Devamı]
"Politika Hatası Yapılırsa Dolar 2 TL'yi Aşar” Türkiye ve dünya ekonomisini değerlendiren Güven Sak, süreç iyi yönetilemezse doların 2 TL’nin üzerine çıkabileceğini belirtti.
Haber Resim
17/10/2011 ANKARA – TEPAV Direktörü Güven Sak, “Yakın gelecekte kurdaki hareketliliğin fiyatlar genel düzeyine doğru sıçramasını beklemek lazım, çünkü kalıcı bir yukarı çıkış gözüküyor. 1 dolar 2 lira olurmuş gibi duruyor [Devamı]
Köşe Yazısı / Ozan Acar: "Müteahhitlikte katma değer nasıl artar?" TEPAV Ekonomi Politikaları Analisti Ozan Acar, müteahhitlik sektörünün yurtdışı hizmetlerindeki mevcut duruma mercek tuttu.
Haber Resim
04/10/2011 "Cari açığın ulaştığı seviyeler dikkate alındığında, müteahhitlik hizmetlerinin önemi her geçen gün daha da artıyor. Ancak, sektöre yönelik tespitlerin, ağırlıklı olarak sektörde faaliyet gösteren şirket sayısı, bu şirk [Devamı]
Köşe Yazısı / Sarp Kalkan: "Ne oldu da Türkiye diğer gelişmekte olan ülkelerden ayrıştı?" TEPAV Ekonomi Politikası Analisti Sarp Kalkan, Türkiye'nin, döviz kuru ve borsa hareketleri açısından diğer gelişmekte olan ülkelerden ayrışmasını değerlendirdi.
Haber Resim
25/08/2011 "Türkiye, Kasım başından beri döviz kurundaki ve borsa endekslerindeki hareketler açısından diğer gelişmekte olan ülkelerden ciddi bir ayrışma göstermektedir. Bu da uluslararası fon akımlarının Türkiye'ye karşı davranışlar [Devamı]
Köşe Yazısı / Ozan Acar: "Türkiye’nin kredi notu göreli olarak yükselmiştir" TEPAV Ekonomi Politikaları Analisti Acar, Türkiye'nin kredi notunda Ocak 2011'den bu yana yaşanan gelişmelerle gelinen son noktayı değerlendirdi ve kırılganlıklara ilişkin  önerilerde bulundu.
Haber Resim
23/08/2011 "Fon yöneticileri, küresel kriz neticesinde ortaya çıkan belirsizlikler yüzünden, yatırım kararlarını verirken, uzun vadeyi bir kenara bırakıp, çoğunlukla kısa vadeli unsurları dikkate alıyorlar. Böyle bir ortamda Türkiye'nin kre [Devamı]
TEPAV: "Artan Faiz Dışı Bütçe Giderleri Kriz Öncesindeki Düzeye Dönmüyor" Değerlendirmede, cari işlemler açığının önemli bir bölümünün kamudaki tasarruf açığından kaynaklandığı düşünüldüğünde, kamu harcamalarında politika değişikliğine gidilmesi gereğinin ortaya çıktığına dikkat çekildi.
Haber Resim
18/08/2011 ANKARA - TEPAV, faiz dışı bütçe giderleri incelendiğinde küresel kriz döneminden sonra artan harcamaların kriz öncesindeki seviyelerine dönmediğini açıkladı. TEPAV İstikrar Enstitüsü tarafından hazırlanan "Mali İzleme Raporu-2 [Devamı]
Politika Notu/Sarp Kalkan Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın
Haber Resim
23/05/2011 "Türkiye'nin yaklaşık 61 milyar TL düzeyindeki dış ticaret açığı 43,6 milyar TL düzeyindeki bütçe açığının (ya da kamu T-Y açığının) ve 13 milyar düzeyindeki özel tasarruf açığının toplamına çok yakındır. Bu da biz [Devamı]
TEPAV: "Cari Açık Rakamları Ne Kadar Doğru?" Çok uluslu şirketlerin dünyaya yayılması ülkeler arası dengeleri değiştirdiğinden bazı göstergelerin üzerinde yeniden düşünülmesi gerektiği açıklandı.
Haber Resim
04/03/2011 ANKARA - TEPAV, dış ticaret ve ödemeler dengesi hesaplarında ulus devlet esaslı analizlerin durumu olduğundan farklı yansıtabileceğine dikkat çekerek, bu hesaplarda uluslararası ticaret ağlarını da dikkate alacak şekilde, yeni tanım [Devamı]
Etkin Görevlerdeki Türkiye Mezunlarıyla İşbirliği Buluşması... TEPAV, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Mezunları Buluşma Günleri Projesi - Antalya Buluşması"nda Türkiye sanayisinin gelişimi ile organize sanayi bölgeleri tecrübesini anlattı.
Haber Resim
23/02/2011 ANTALYA - Türkiye'de öğrenim gördükten sonra ülkelerinde etkin görevlere gelmiş yaklaşık 200 "Türkiye mezunu"na Türkiye sanayisi ve organize sanayi bölgeleri (OSB) modeli hakkında bilgi verildi. Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı [Devamı]
TEPAV: "Cari Açık Sorunu Artık Daha Tehlikeli" Cari işlemler açığındaki hızlı bozulmanın iç talebe dayalı hızlı büyümenin bir sonucu olduğu açıklanarak, cari açık sorununun karakter değiştirdiğine dikkat çekildi.
Haber Resim
22/02/2011 ANKARA - TEPAV cari açık sorunun karakterinde önceki yıllara göre önemli değişiklikler olduğunu açıklayarak, "Cari işlemler açığındaki hızlı bozulma, ihracat canlanamazken, iç talebe dayalı hızlı büyümenin bir sonucudur. Eko [Devamı]