logo tobb logo tobbetu

Pandeminin ikinci dalgasına yönelik önlemlerin etkisiyle istihdamda sektörel ayrışma belirginleşti TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin 102. sayısı yayımlandı.
Haber resmi
18/02/2021 - Okunma sayısı: 2767

 

Kasım ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 4,5 oranında artarak 21,1 milyon olarak gerçekleşmiştir ancak, çalışan sınıfı ayrımında önemli farklılaşmalar mevcuttur. Toplam sigortalı çalışanların yüzde 72’sini oluşturan sigortalı ücretli çalışan grupta artış yüzde 5,4 olurken, esnaf-çiftçi grubunda değişimler, sırasıyla, yüzde 4,9 ve yüzde -6,1 olmuştur. Çiftçi sayısında Ağustos 2019’dan itibaren gözlenen daralma eğilimi pandemiyle birlikte derinleşmiş ve yıl genelinde devam etmiştir.

Pandeminin ikinci dalgasına yönelik önlemlerin etkisiyle sektörel ayrışma belirginleşmiştir. COVID-19 salgınının önemli oranda etkilediği sektörlerden konaklama ve yiyecek ile kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor faaliyet grubunda yüksek oranlı yıllık düşüşler gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, ev içi hizmetlerinin içerildiği hanehalklarının işveren olarak faaliyeti sektöründeki yüzde 50’ler üzerindeki daralma devam etmektedir. Ancak, bu gruptan ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar sınıfına kısmi geçişler mevcuttur.

İmalat, ticaret ve inşaat sektörlerinde istihdam görünümü göreli olarak olumludur. Yılın ikinci yarısında toparlanma gösteren sektörlerde istihdam artışının yıl sonuna doğru ivmelendiği gözlenmektedir. Kasım ayında imalat, inşaat ve toptan ve perakende ticaret sektörlerinde 2020 yılının yıllık bazda en yüksek istihdam artışları gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, pandemi nedeniyle öne çıkan insan sağlığı ve sosyal hizmetler sektöründe de yüksek oranlı istihdam artışları sürmektedir.

Turizm bölgesinde bulunan illerde istihdam gelişmeleri olumsuz seyrini korumaktadır. Antalya yıl genelinde istihdamı en fazla daralan il olarak öne çıkmaktadır ve Kasım ayında da yıllık istihdamı gerilemiştir. Diğer bir turizm şehri olan Nevşehir’de de istihdam artışları sınırlı olup pandemi öncesi döneme göre oldukça olumsuz bir görünüm sergilemektedir. Diğer taraftan, doğu illerimizden Siirt, Ardahan ve Hakkari’de de istihdam kayıpları veya sınırlı artışlar gözlenmektedir ancak, geçmiş aylara göre daha olumlu bir seyir göstermektedir.

 

Yüksek çözünürlüklü infografik için tıklayınız.

Bültene erişmek için tıklayınız.

Yazdır

« Tüm Haberler