logo tobb logo tobbetu

“YENİDEN ADANA" "Adana Büyüme ve İstihdam Gündemini Konuşuyor” başlıklı müzakereli tercih çalıştayı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi
Haber resmi
22/03/2021 - Okunma sayısı: 1266

 

 

“Adana Büyüme ve İstihdam Gündemini Konuşuyor: Adana’da Kamu-Özel Sektör İletişimi ile Vizyon Tayini” başlıklı müzakereli tercih çalıştayı, Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen PEP - Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı kapsamında; Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ), TEPAV ve Adana Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile 13-14 Mart 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Üç aşamalı çalıştay serisinin ilki olan tespit çalıştayında, geniş ve kapsayıcı bir katılımcı grubu ile Adana’nın büyüme ve istihdam gündemi tartışıldı.

Adana’nın mevcut yapısal durum analizi ile yerel ve küresel düzeyde dönüşümü için gerekli hedeflerin tayininin amaçlandığı bu çalıştayda katılımcılar, Adana’nın geleceğine dair fikirlerini canlı oylamalar, “interaktif” anlık tartışma bölümleri ve eş zamanlı tematik tartışma oturumları ile dile getirdi.

Birbirini takip eden iki günde gerçekleştirilen çalıştayın ilk günü, TEPAV’dan Sibel Güven’in etkinliğin içeriği hakkındaki bilgilendirme sunumu ile başladı. Akabinde gerçekleştirilen ilk açılış konuşmasında ise GİZ Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı (PEP) Program Direktörü Alberto Vega-Exposito, pandemi koşullarında büyük bir çabayla hazırlanan bu çalıştay için paydaşlar ve katılımcılara teşekkür etti ve kamu-özel sektör diyaloğu yoluyla Adana için büyüme ve istihdamda önemli fırsatların yakalanılabileceğinin altını çizdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, açılış konuşmasında bu çalıştayın Adana’nın sürdürülebilir kalkınmasındaki önemine dikkat çekti ve sözlerini kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile gerçekleştiren bu etkinliğin Adana’nın sosyal ve ekonomik kazanımlarını daha da artıracağını belirterek tamamladı.

Daha sonrasında söz alan Adana Valisi Süleyman Elban, açılış konuşmasında Adana’nın ekonomik ve sosyal kaynaklarının gücüne değinirken bu toplantının, Adana’nın üstün yanlarının geliştirilmesi ve dezavantajlı alanlarının tespit edilip iyileştirilmesi için önemli bir ilk adım olduğunun altını çizdi. Sayın Elban sanayi, tarım ve hizmetler sektörlerinde dijitalleşmenin önemine ve yeni teknolojilerin gerekliliğine dikkat çekerken, yeni yaklaşımlar dâhilinde pratik ve uygulanabilir politika önerilerinin de geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek sözlerini tamamladı.

Çalıştay, TEPAV’dan Güven Sak’ın “Torunlarınız Nasıl Bir Adana’da Büyüsün İstersiniz?” başlıklı interaktif sunumu ile devam etti. Güncel sosyal ve ekonomik eğilimlerin ışığında, Adana’nın mevcut durumunun da resmedildiği interaktif sunumda ilgili fırsat alanları ve dezavantajlar sanayi, tarım, enerji, turizm ve hizmetler sektörleri özelinde ele alındı. Sak, COVID-19’un küresel etkilerinin yanı sıra yerel düzeyde de ele alınması gereken bir şehir meselesi olduğunu belirtti.

Sunum, 16 hızlı oylama sorusuyla interaktif biçimde sürdürüldü. Ayrıca daha fazla sayıda katılımcıya söz verebilmek adına katılımcılar 7 adet çevrimiçi alt gruba ayrılarak (i) Adana’nın göç verme nedenleri, (ii) Adana’nın geleceği için mevcut kabiliyetler setini dikkate alarak, odaklanılması gereken alanları ve (iii) Adana’nın dış ticaretindeki en önemli tehditleri tartıştı.

Çalıştayın ikinci günü ise interaktif tartışma oturumları ile devam etti. Eş zamanlı 7 adet çevrimiçi odada gerçekleştirilen kısa bilgilendirme sunumlarını takiben katılımcılar tarım, imalat, enerji, turizm, sosyal yaşam ve hizmetler özelinde detaylandırılan sorular ile tartışmalarını gerçekleştirdi. Oda temsilcileri, tartışmalarından elde ettikleri bulguları daha sonrasında ana oturumda tüm katılımcılar ile paylaştı.

Etkinlik Güven Sak ve Sibel Güven tarafından gerçekleştirilen değerlendirme konuşmaları ve Zeydan Karalar ile Alberto Vega-Exposito’nun kapanış konuşmalarıyla sona erdi.

Adana’nın büyüme ve istihdam gündemine katkı vermek üzere, interaktif sunum ve alt gruplardaki tartışmalarda öne çıkan bazı çıktılar şu şekilde özetlenebilir:

  • Sektör seçmek yerine teknolojiye odaklanma gereği ve tüm sektörlerde yeni teknolojilere dayalı yenilenme ihtiyacı
  • Tarım sektöründen başlayarak sanayi ve hizmetlerin değer zinciri çerçevesinde gayrisafi yurtiçi hasılalarının arttırılmasına odaklanılması – sektörlerin göreli payı yerine pastanın büyütülmesi
  • Beyaz yakalı, kalifiye elemanların göçünü engellemek için daha yaşanabilir, sokaklarında daha rahat yürünebilir geniş kaldırımlı bir kent olarak Adana’nın yeniden düşünülmesi
  • İmar ve ulaşım ana planlarında yeşil alanlara ve artan yaşlı nüfusa önem verilmesi
  • Kadınların çalışma yaşamına daha yoğun katılımının desteklenmesi
  • Gastronomi turizminin sağlık ve doğa turizmleriyle entegrasyonunun sağlanması
  • Dijitalleşme ve Yeşil Mutabakat’ın sosyal sonuçları ile baş etme gereği
  • Mekân kullanımında farklı sektörlerin/tercihlerin birbirleri ile uyumu
  • Yeni Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)’nin yeşil dönüşüme uygun döngüsel ekonomi dikkate alınarak planlanabilmesi imkânı
  • İş birliği içerisinde hedef belirleme ve programlı/planlı adımlar

Etiketler:

Yazdır

« Tüm Haberler