logo tobb logo tobbetu

BRIDGE-BS Projesi başladı: Karadeniz’deki mavi büyüme Marmara’ya örnek olur mu? TEPAV’ın mavi büyüme alanındaki ilk AB Ufuk 2020 (HORIZON 2020) projesi “BRIDGE-BS: Advancing Black Sea Research and Innovation to Co-Develop Blue Growth within Resilient Ecosystems” in açılış toplantısı 12-13 Temmuz 2021’de çevrim içi olarak gerçekleştirildi.
Haber resmi
18/07/2021 - Okunma sayısı: 718

 

 

BRIDGE-BS Projesi’nin başladığı 12-13 Temmuz 2021 tarihlerinde düzenlenen çevrim içi etkinlikle paydaşlara duyuruldu. Etkinliğe TEPAV’dan Yakup Peker ve Omar Kadkoy katılım sağladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Mustafa Verşan Kök ile ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü (DBE) Müdürü Barış Salihoğlu ve Avrupa Komisyonu’ndan Sigi Gruber’in açılış konuşmalarının ardından, etkinlik Enstitü Müdür Yardımcısı Mustafa Yücel’in proje hakkındaki bilgilendirme sunumuyla devam etti. Ardından Araştırma Yürütme Ajansı’ndan (Research Executive Agency) Gonzalo Garcia de Arboleya, projenin yönetim süreci ve uyulması gereken esaslar hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Etkinliğin devam eden bölümlerinde ise her bir iş paketinin lider ortakları, gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumları yaptı ve ortaklar arasında görüş alışverişleri gerçekleştirildi. Etkinlik, proje kapsamında oluşturulan danışma kurulunun temennileri ve Barış Salihoğlu ile Mustafa Yücel’in önümüzdeki aylarda proje kapsamında atılacak adımlarla ilgili bilgi vermesiyle tamamlandı.

BRIDGE-BS Projesi

ODTÜ DBE koordinatörlüğünde, HORIZON 2020 Gıda, Tarım, Denizcilik ve Biyoekonomi alanındaki “H2020-BG-2018-2020” çağrısına sunulan “BRIDGE-BS: Advancing Black Sea Research and Innovation to Co-Develop Blue Growth within Resilient Ecosystems” proje teklifi, başvurular içindeki en yüksek puanı alarak desteklenmeye hak kazanmıştı.

BRIDGE-BS kapsamında, Karadeniz ekosistem direncine, servislerine ve mavi ekonominin gelişmesinin yanı sıra bunu tamamlayıcı nitelikte ortak gözlem sistemleri geliştirmeye, kara ve deniz etkileşimlerinin incelenmesine odaklanılacaktır. Bu amaç doğrultusunda, Marmara Denizi’ndeki gelişmelerle daha çok gündeme gelen, denizlerde ısınma, asitlenme, oksijen azlığı gibi antropojenik (insan faaliyetlerinden kaynaklanan) olaylar ve kıyıdaki ekonomik faaliyetler (balıkçılık, turizm, deniz taşımacılığı vb.) arasındaki ilişkilerin Karadeniz için incelenmesiyle geleceğe yönelik tahmin modellerinin oluşturulması ve bu tür antropojenik olayların etkilerini azaltacak iş fikirlerinin desteklenmesi öngörülmektedir. Bu sayede, Karadeniz’deki ekonomik kaynakların sürdürülebilir biçimde kullanılması için gerekli politikaların oluşturulmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla başlayan ve dört buçuk yıl sürecek bu çok uluslu projenin konsorsiyumunda; 7'si Karadeniz kıyı ülkesinden, 8'i Avrupa Birliği üye ülkesinden ve uluslararası kuruluşlardan olmak üzere toplam 33 kuruluş yer almaktadır. Yaklaşık 9 milyon Avro bütçeli BRIDGE-BS, aynı zamanda bugüne kadar en fazla Türk ortağın yer aldığı AB Ufuk 2020 projesi olma özelliğini taşımaktadır.

TEPAV BRIDGE-BS’de, “Sosyo-Ekonomi ve Sosyal Yenilikler” adlı iş paketinde yardımcı lider ortak (co-leader partner) olarak yer alacaktır. Bu iş paketinde kilit paydaşların tanımlanmasının ardından bu paydaşların inovasyon faaliyetlerine katılımını artırmak için living lab’ların (heterojen aktörler, kaynaklar ve kullanıcı merkezli araştırma ile açık yeniliği birleştiren faaliyetlerden oluşan ağların) oluşturulması, Karadeniz’deki ekonomik ve sosyal faaliyetlerin geleceğine yönelik sosyoekonomik senaryoların hazırlanması ve ekosistem hizmetlerinin değerlemesinin yapılması planlanmaktadır. Çalışmalar, Karadeniz’de mavi büyümenin sağlanması için gerekli dönüşüm yollarının nasıl olabileceğine ilişkin analizlerle tamamlanacaktır.

Etiketler:

Yazdır

« Tüm Haberler