logo tobb logo tobbetu

“Gaziantep Geleceğini Şekillendiriyor: Sınırlarını zorlayan Gaziantep” GİZ, TEPAV ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen üç aşamalı çalıştay serisinin ikincisi 14-15 Nisan 2022 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.
Haber resmi
20/04/2022 - Okunma sayısı: 1134

 

 

Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen PEP - Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı kapsamında, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ), TEPAV ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen üç aşamalı çalıştay serisinin ikincisi “Gaziantep Geleceğini Şekillendiriyor: Sınırlarını zorlayan Gaziantep” başlığı ile 14-15 Nisan 2022 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Gaziantep’in mevcut sorunları ve fırsat alanları, 9-10 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen ilk çalıştayda tespit edilmişti. İkinci çalıştayda Gaziantep ve Gaziantep dışından konunun uzmanları ile birlikte TEPAV tarafından geliştirilen proje fikirleri, Sürdürülebilir ve Katma Değerli Tarım ve Gıda Sanayi, İmalat Sektörünün Dönüşümü ve Üreten kadınlarıyla nitelikli hizmetin kenti Gaziantep başlıkları altında katılımcılara sunuldu. Bu sunumlar sırasında söz alan ve fikrini yazarak belirten katılımcılardan gelen katkılar neticesinde Gaziantep’in geleceğine yön verecek ve öncelikli olan projeler oylama sonucu belirlendi.

Çalıştayın ilk günü açılış konuşmalarıyla başladı. GİZ Türkiye Ülke Direktörü Rubeena Esmail, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları ve toplum merkezleriyle istihdam yaratılması amacıyla iş birliği yaptıklarını ifade etti. Ayrıca GİZ olarak ortak sorunların tespit edilmesinde kamu özel sektör iş birliğini önemsediklerini, bu diyalog toplantısında önerilecek çözümlerin geleceğe yönelik yeşil istihdama yol açmasını, gıda güvenliği zincirlerini geliştirmesini ve küresel iklim değişikliğine katkı olarak çevre dostu projeler olmasını ümit ettiklerini belirtti. Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, tarım ve sanayi sektörlerinin neden sonuç ilişkisine bağlı olduğunu, tek başına değerlendirilemeyeceğini ve bu iki sektördeki rekabet gücünün artmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep’in zayıf halkasının sosyal ve kültürel alanlarda olduğunu, kalkınma ve gelişim için sadece ekonomik olarak değil, bu alanlarda da gelişme gerektiğini aktardı. Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’in pandemi döneminde ihracatını artıran iki ilden birisi olarak iyi bir imtihan verdiğini ve dünyayı koruyup, besleyen bir şehir olduklarının altını çizdi. Oda ve Borsa başkanlarından sonra söz alan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, akıllı, yeşil ve sağlıklı şehirler başlıklarının BM’de de üzerinde çalışılan konular olduğunu, bu sorunları doğru tespit edip, hızlı çözüm uygulayanların rekabet güçlerinin artacağına dikkat çekti. Ekonomik olarak kalkınırken, kadınlar ve mülteciler bu kalkınmaya dahil edilmezse sosyal adalet ve barışın tehlikeye gireceğini ifade eden Şahin, önümüzde zorlukların ve fırsatların olduğunu, fırsatları görüp, hızlı bir eylem planı oluşturup, bu iş birliği ile bugün karşılaşılan çoğu sorunu çözebileceklerine inandıklarını belirtti. Şahin, Gaziantep modeli ile bunu yapma gayreti içerisinde olduklarını aktardı.

Ardından söz alan TEPAV’dan Güven Sak, açılış konuşmasında Kasım ayında yaptıkları çalıştay ile genel bir analiz yaptıklarını ve süreç boyunca katılımcılarla yaptıkları görüşmelerle 8 proje fikrinin ortaya çıktığını aktardı. Gaziantep’in dışa açılarak büyüdüğünü ve Gazianteplilerin dünya ile entegre olunca zenginleşeceklerinin farkına vardığını ifade etti. Şu anda yapılan işlerin nasıl verimli hale getirilebileceği ve hangi alanlara doğru yönelinmesi gerektiği hakkında düşünülmesinin elzem olduğunu vurgulayan Sak, Gaziantep’in potansiyeli ve uygun zemini ile birlikte küresel değer zincirine eklemlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Sak, rekabeti nasıl güçlendirmeleri gerektiği üzerinde çalıştıklarını ve ilk çalıştay olan “Sınırlarını Zorlayan Gaziantep” için yapılması gerekenin bu olduğuna odaklandıklarını belirttikten sonra sözlerini tamamladı.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştay, TEPAV’dan Sibel Güven’in, ikinci çalıştayın amacı ve program akışı hakkında yaptığı sunumu ile devam etti. Güven sunumunda, birinci çalıştay çıktılarını ve ikinci çalıştay hazırlık sürecini anlatarak, proje fikirlerin nasıl bir yöntemle tartışılıp, önceliklendirileceğini aktardı.

Sunumun ardından katılımcılar, Sürdürülebilir ve Katma Değerli Tarım ve Gıda Sanayi, İmalat Sektörünün Dönüşümü ve Üreten kadınlarıyla nitelikli hizmetin kenti Gaziantep başlıkları altında hazırlanan sekiz proje fikrini tartışmak için alt oturumlara yönlendirildi. Tartışmalar, eş zamanlı olarak devam eden üç alt oturumda, TEPAV moderasyonunda ve interaktif bir yöntemle gerçekleştirildi. Alt oturumlarda moderatörler, proje fikirlerini ön bilgilendirme, problem tespiti, amaç, hedef kitle ve iyi uygulama örnekleri başlıklarını içeren bir sunum ile katılımcılarla paylaştı. Her bir proje fikrinin anlatılmasının ardından katılımcıların görüşlerini sözlü olarak veya Padlet aracılığıyla yazılı biçimde ifade etmesine imkân verildi. Tüm proje fikirleri tartışıldıktan sonra Mentimeter kullanılarak yapılan anlık oylama ile çalıştayın ikinci gününde tüm katılımcılara sunulmak üzere önceliklendirilen proje fikirleri aşağıdaki gibi belirlendi:

1- Sürdürülebilir ve Katma Değerli Tarım ve Gıda Sanayi:

  • Zeytinyağında Güç Birliği Kaliteli Üretim/Yenilikçi Pazarlama
  • Gaziantep’te Makarnada Sözleşmeli Tarım ile Markalaşma

2- İmalat Sektörünün Dönüşümü:

  • Gaziantep Ayakkabı Tasarım ve Pazarlama Okulu
  • Yeşil Dönüşümün Merkezi Gaziantep OSB

3-Sosyal Yaşam:

  • Kadın Emeğine Değer Katan Gaziantep

Çalıştayın ikinci günü, TEPAV’dan Sibel Güven, Yakup Peker ve Asmin Kavas Bilgiç’in, alt oturumlarda önceliklendirilen beş proje fikrini katılımcılarla paylaşmak üzere yaptıkları sunumlar ile başladı. Sunumlardan sonra katılımcıların proje fikirlerine ilişkin görüş ve önerilerini aktarmalarına imkân veren interaktif bir tartışma başlatıldı. Tartışmaların ardından, mentimeter aracılığıyla yapılan oylamalarla birinci günün sonunda seçilen beş proje fikrinden üçü, üçüncü çalıştaya kadar detaylı yol haritalarının geliştirilmesi için önceliklendirildi. Bu çerçevede, Sürdürülebilir ve Katma Değerli Tarım ve Gıda Sanayi başlığında “Zeytinyağında Güç Birliği Kaliteli Üretim/Yenilikçi Pazarlama”, İmalat Sektörünün Dönüşümü başlığında “Yeşil Dönüşümün Merkezi Gaziantep OSB” ve Sosyal Yaşam başlığında “Kadın Emeğine Değer Katan Gaziantep” proje fikirleri seçildi.

Alt oturumlarda söz konusu proje fikirlerinin geliştirilmesinde rol almak isteyen çalışma grup adaylarına yenilerinin de isim belirtmesi ile ilgili projelerin çalışma grupları belirlendi. Ek olarak, Adana çalıştaylarında da olduğu gibi, önceliklendirilmeyen proje fikirlerine yönelik olarak çalışma grupları oluşturulup, güzel neticelere ulaşılabileceği belirtildi.

Çalıştay, Güven Sak, Sibel Güven ve katılımcılar tarafından gerçekleştirilen değerlendirme konuşmaları ile sona erdi.

Yazdır

« Tüm Haberler