logo tobb logo tobbetu

2020 yılı Makroekonomik Dengesizlik Göstergeleri: AB ve Türkiye TEPAV Makroekonomik Dengesizlik Göstergeleri Bülteni 4. sayısı yayımlandı.
Haber resmi
21/02/2022 - Okunma sayısı: 212

 

 

COVID-19 salgını ile birlikte ekonomik aktivite keskin bir şekilde daralırken, salgınla mücadele önlemleri ülke ekonomilerine önemli mali yükler getirmiş, pek çok ülkede özel ve kamu sektörü borcu artmıştır. Ekonomileri turizm gelirlerine dayalı ülkelerde cari dengeler salgınla birlikte bozulmuş, söz konusu gelişme yüksek Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu açığına sahip ülkelerin ilgili göstergelerini de olumsuz etkilemiştir. Kısa süreli çalışma programlarının uygulanması gibi önlemler nedeniyle çalışma saatleri gerilemiş ve çalışılan saate dayalı işgücü verimliliği de önemli oranda düşmüştür. Diğer taraftan, nominal ve reel efektif döviz kurları, Euro’nun uluslararası piyasalarda değer kazanmasının bir yansıması olarak pek çok ülkede yükselmiş, ihracat pazar paylarında da dalgalanmalar yaşanmıştır. COVID-19 krizine karşı alınan önlemler üretim kapasitelerini korumuş ve istihdam üzerindeki etkileri sınırlamıştır. Konut fiyatları ise COVID-19 salgını öncesinde süregelen artışların ardından 2020'de daha da hızlanmış ve küresel finansal krizden bu yana en hızlı büyüme oranlarına ulaşmıştır.

Salgın döneminde AB ülkelerine paralel olarak Türkiye’de de yerleşiklerin borçluluk seviyesi yükselmiş; özel sektör kredi akışı, özel sektör borç stoku ve genel yönetim borç stoku değişkenleri üzerinden tanımlanan iç dengesizlik göstergelerinin hepsinde 2020 yılında yüksek oranlı artışlar gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, Türkiye’nin net döviz pozisyon açığı artarken uluslararası rekabetçilik gücü yüksek seyretmiş, ihracatın dünya ihracatındaki payı kullanılarak hesaplanan göstergede artışlara neden olmuş ve cari işlemler dengesine ilişkin gösterge de eşik değerin altındaki değerini korumuştur. Konut piyasasındaki reel fiyat değişimini ölçen konut fiyat endeksi göstergesi 27 AB üye ülke ortalamasının 3 katı seviyesindedir. İstihdam göstergelerinde de Türkiye AB ülkelerinden olumsuz ayrışmış, uzun dönemli işsizlik oranı ve genç işsizliğindeki artış devam ederken, ekonomik olarak faal olan nüfus daralmıştır.

 

Bültene erişmek için tıklayınız.

Yazdır

« Tüm Haberler