logo tobb logo tobbetu

İklim Değişikliği ve Küresel Ticaret: UNCTAD’dan bir uyarı Değerlendirme Notu / Bozkurt Aran
Haber resmi
02/01/2024 - Okunma sayısı: 1724

 

 

İklim değişikliği konusunda atılacak adımların küresel ticaret ilişkileri bakımından etkileri giderek daha fazla tartışılır hale gelmekte. Uluslararası arenada konunun iki yönüyle ele alındığı göze çarpmakta. Bir taraftan ticaretin sürdürülebilirlik ve küresel ısınmanın önlenmesine nasıl katkı sağlayacağı gündeme alınırken diğer taraftan yeşil dönüşüm konusunda izlenecek uygulamaların ticareti olumsuz etkilememesi üzerinde durulmaktadır. Ülkelerin iklim değişikliği ile mücadele için kaçınılmaz olarak almayı öngördükleri önlemlerin sanayi politikası uygulamalarına kadar varan boyuta ulaşmasının da Küresel Güney üzerinde farklı etkileri olduğu görülmektedir. Gelişmiş ülkelerin aldığı bazı önlemler ise bu çevrelerce korumacılık olarak nitelendirilmektedir.

Küresel anlamda çok taraflı arayışların etkinliğinin tartışılmaya devam edildiği süreçte Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (United Nations Conference on Trade and Development- UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan’ın kurallara dayalı uluslararası ticaret ve iklim değişikliği ilişkisini genel kabul gören yaklaşımlardan farklı bir şekilde değerlendirmesi dikkat çekmektedir. Genel Sekreter Grynspan’ın Financial Times gazetesine verdiği demecin iklim değişikliğinin Küresel Güney’e (Global South) etkileri konularında genel kabul gören anlayıştan oldukça farklı hususları dile getirmesi nedeniyle irdelenmesi yararlı olacaktır.

 

Değerlendirme notunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Yazdır

« Tüm Haberler