logo tobb logo tobbetu

TEPAV Analisti Acar: “Enerjide Tedbirler Vaktinde Uygulanırsa 2023 Hedefleri Hayal Olmaz” Acar, “3. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı”nda, “Türkiye’de Enerji Verimliliği: Mevcut Durum, Engeller ve Fırsatlar” başlıklı bir sunum yaptı.
Haber resmi
13/01/2012 - Okunma sayısı: 2091

İSTANBUL – TEPAV Ekonomi Politikaları Analisti Ozan Acar, Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’ndeki tedbirlerin vaktinde uygulanabilmesi halinde Cumhuriyet’in 100. yılı için ekonomide konan 2023 hedeflerine ulaşmanın “hayal” olmayacağını belirtti.

31. Enerji Verimliliği Haftası kapsamında 12-13 Ocak 2012 tarihleri arasında İstanbul’da “3. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı” düzenlendi. Forum’un ilk gününde gerçekleştirilen “Türkiye’nin Enerji Verimliliği Stratejileri ve Mevzuatı” konulu panelde konuşan TEPAV Analisti Ozan Acar, Türkiye’nin 2023 yılında en büyük 10 ekonomiden biri olma hedefine işaret ederek, Türkiye’nin çalışan başına düşen katma değeri arttırmadan AB-27 ile bir yakınsama gerçekleştirmesinin mümkün gözükmediğini söyledi. Ekonomide verimlilik düzeyinin belirleyicilerinden birinin enerji olduğunu hatırlatan Acar, “Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’ndeki tedbirler vakitlice uygulanabilirse 2023 hedefleri hayal değildir” dedi.

“Enerji tüketimi de yoğunluğu da yüksek”

Türkiye’nin ekonomisinin büyümesini destekleyecek enerji üretim kapasitesine sahip olmadığının ortada olduğunu söyleyen Acar, ilave üretim kapasitesi inşa etmek için hidroelektrik, doğalgaz ve kömür santralleri açısından önemli adımlar atılmış olmasına rağmen mevcut enerjinin daha verimli kullanımı konusunda başarılı olunamadığını belirtti. Türkiye’nin en büyük ilk 16 ekonomi arasında kişi başına enerji tüketiminde Hindistan ve Brezilya hariç tüm ülkelerden daha kötü durumda olduğunu belirten Acar, enerji verimliliğinin bir göstergesi olan ve “1000 dolarlık GSMH başına tüketilen enerji” olarak tanımlanan “enerji yoğunluğu”nda da bir hayli yüksek değerlerle kötü durumda olduğunu söyledi. Ozan Acar, şöyle devam etti:

“TÜİK – Gelir Yaşam Koşulları Anketi’ne göre finansman problemlerinden ötürü meskenlerdeki yalıtım sorunlarının çözümü çok kolay görünmüyor. Özel sektörün ise enerji verimliliğini arttıracak projeleri tek başına finanse etmesi kolay değil. Zira Türkiye, bankacılık sektörünün özel sektöre verdiği kredilerin milli gelir içerisindeki payı açısından AB, OECD ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri ortalamalarının tamamından daha düşük bir sırada. OECD ve Avrupa Birliği ülkelerinde %150 civarında olan bu pay, Türkiye için %36,5.”

“Eylem planları yeterince hayata geçmiyor”

Bu tabloda engelleri aşmak için bir stratejiye ihtiyaç duyulduğunun açık olduğunu söyleyen Acar, 9. Kalkınma Planı ve Sanayi Stratejisi Belgesi gibi adımların umut verici olsa da tedbirlerin uygulamaya konması açısından yeterli olmadığını vurguladı. Acar, “2011-2023 yılları için belirlenen eylem planlarını içeren ‘Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’, AB’nin yeni direktifiyle büyük ölçüde uyumlu olmakla birlikte 2009’da Uluslar arası Enerji Ajansı (IEA)’nın önerdiği tedbirlerin halen yalnızca %10’unu hayata geçirdik. Bu belgedeki eylem planlarının hayata geçirilmesi de en az belirlenmesi kadar büyük önem arz etmekte” dedi.

Etiketler: Enerji, Tüketim, Büyüme,

Yazdır

« Tüm Haberler