logo tobb logo tobbetu

Kadın Girişimciliğinde Mit ve Gerçek: CEO Çok, İşveren ve İşgücü Az Küresel Girişimcilik Programı - Türkiye kapsamında yapılan toplantıya, Bakan Fatma Şahin ile ABD Büyükelçisi Ricciardone  katıldı.
Haber resmi
22/10/2012 - Okunma sayısı: 2502

 

ANKARA – TEPAV’da 22 Ekim 2012 Pazartesi günü yapılan “Kadın Girişimciliği: Mitler ve Gerçekler” başlıklı toplantıda konuşan TEPAV Avrupa Birliği (AB) Direktörü Nilgün Arısan Eralp, toplantının adıyla Türkiye’de kadın üst düzey yönetici oranı ve kadınların istihdama katılım oranı arasında bağlantı kurdu. Kadın istihdamının AB’dekinin neredeyse yarısı (yüzde 28) iken kadın CEO oranının ise dünya ortalamasının üzerinde ve AB’dekinin dört katı (yüzde 12) olduğunu belirten Eralp, “Tabii sizler konferans konumuza uygun olarak bunun bir ‘mit’, kadın girşimciliğinin önündeki sorunların da ‘gerçek’ olduğunu bana hatırlatabilirsiniz” dedi.

TOBB ile ABD Dışişleri Bakanlığı arasında TEPAV koordinatörlüğünde yürütülen "Küresel Girişimcilik Programı (Global Entrepreneurship Program/GEP) - Türkiye" kapsamında yapılan toplantıya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone katıldı. Toplantının ana konuşmacısı ise Babson College Girişimcilik Departmanı Kurucusu Prof. Dr. Candida Brush oldu.

Açılışta konuşan TEPAV AB Enstitüsü Direktörü Eralp, işgücü piyasasında kadının önündeki engellere işaret ederken, kentleşmeyle kırsal kesimden kente göçenlerin sayısının arttığını ancak göç eden kadınların becerileriyle sanayinin gereksinimlerinin çok fazla örtüşmediğini söyledi. Eralp, bunun yanı sıra çocuk bakım hizmetlerinin yetersizliği ile zihniyet sorununun da istihdamı engellediğini belirtirken, “Türkiye’de kadınların yaklaşık yüzde 65’i, erkeklerin 61’i kadının esas işinin ‘ev işleri’  ve çocuk bakımı olduğu düşüncesinde” dedi. Nilgün Arısan Eralp ayrıca, bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum ile TEPAV tarafından yürütülen ilgili projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Ricciardone: “Türkiye beşeri kaynaklarını tamamen kullanmıyor”

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone de Türkiye'nin kaynaklarını tamamen hayata geçiremediğini belirterek, oysa kadınların ve genç kızların büyük bir beşeri kaynak oluşturduğunu ifade etti. Bu konudaki projeleri hayata geçirmenin ise zaman aldığını söyleyen Büyükelçi, aydınlatıcı bir referans olarak işaret ettiği Atatürk'ün “Dünya üzerinde gördüğünüz her şey kadının eseridir” sözünü Türkçe olarak katılımcılarla paylaştı. Ricciardone, şöyle devam etti:

“Kanımca Türkiye'de cumhuriyetin kurulduğu tarihten itibaren insanların iş hayatına katılımına dair bilinçli bir devlet politikası uygulana geldi. Atatürk bunu yıllar öncesinden görmüş, bu yönde adımlar atılmış. Kadınların ekonomiye katılımının sağlanması, onların toplumdaki verimliliğinin artırılması da gerçekten Türkiye'nin rekabet edebilirliğine, büyümesine çok büyük etki sağlayacaktır. Yeter ki bu yol seçilebilsin.”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ise kadınların iş gücüne katılımında sermayeye ulaşım ve eğitim konularında yapılacak çalışmaların önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Kültürel yapı, sosyal ve ekonomik dokuya tek bakış açısıyla baktığınızda özellikle kadınlarımızın üzerindeki yük fazla. Eğitim almasına, yeterince sermayeye ulaşmasına rağmen evlendiğinde çocuk bakımı, evdeki yaşlı bakımı üzerindeki ekstra yükler yeniden alandan çıkmasına neden olabiliyor. Bu nedenle iş ve aile hayatını uyumlaştırmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Kariyer yapmanın, anne olmanın birbirini alternatifi olmadığını, yeterince iyi planlandığında, iyi bir destek mekanizması verildiği zaman bunun çok rahat, ikisinin de çok başarılı bir şekilde yapılacağını, bunu başaran birçok kadının olduğunu biliyoruz. Bunun için yaptığımız en önemli çalışmaların arasında çocuk bakımı ve kreş desteğinde nasıl bir yol kat edeceğimizdir.”

Şahin’den yeni anayasaya kadın bakışı talebi…

Şahin ayrıca, “Önümüzdeki sivil anayasaya kadın bakış açısıyla bakılması gerekir. Kadını yalnızca bir maddede değil her bir maddeyi kadın gözüyle olacak şekilde oluşturduğunuz zaman bugün modern, çağdaş dünyanın hukuk devleti standartlarını kadın bakış açısıyla koymuş olacağız” dedi.

Açılışın ardından Babson College Girişimcilik Departmanı Kurucusu Prof. Dr. Candida Brush tarafından kadın girişimciliğine ilişkin bir sunum yapıldı ve katılımcıların soruları cevaplandırıldı.

Prof. Dr. Candida Brush'ın konuşma metnine İngilizce haber üzerinden ulaşmak için tıklayınız.

Yazdır

« Tüm Haberler