logo tobb logo tobbetu

Katılımcı Politika Geliştirme Örnekleri ve İzmir Deneyimi Değerlendirme Notu / Selçuk Sertesen
Haber resmi
31/07/2013 - Okunma sayısı: 3223

 

"Kentlerin yönetimi, kentsel hizmetlerin planlanması ve bölgesel kalkınma önceliklerinin belirlenmesi gibi hem (yerel ve merkezi düzeyde) birden fazla kurumun sorumluluk alanına giren hem de sonuçları farklı paydaş gruplarını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren politikaların etkili bir şekilde tasarlanmasında katılımın önemi her geçen gün artarak gündeme gelmektedir. Ülkemizde de birçok kamu kurumu daha etkin ve etkili politikalar geliştirmek amacıyla katılıma iyi örnek olarak gösterilebilecek uygulamalara imza atmaktadır.

Bu yazıdaki amacımız, genellikle soyut bir kavram olarak algılanan katılım konusunu somut örneklerle ortaya koymaktır. Bu kapsamda tüm dünyada geçerliliği kabul edilmiş bazı katılım yöntemlerinden örnekler sunulmakta; TEPAV’ın kısa süre önce İzmir’de içinde yer aldığı yenilikçi katılım sürecinden öğrenilenler özetlenmekte ve yakın dönemde bu iyi örneklerin sayılarının arttırılması için yapılan düzenlemeler değerlendirilmektedir..."

Yazdır

« Tüm Haberler